Skal vi snart slutte å spørre bukken om hvor mye havre det bør være i havresekken?

Thor Hjertenes, regionleder i DNB Eiendom uttaler til Stavanger Aftenblad 31. mai d.å.:

… «forskjellen på boligpriser i Stavanger og de andre norske storbyene er uheldig.

– Enten er boligprisene i Stavanger for lave eller så er de for høye i de andre byene, …

– Det er ikke logisk at kvadratmeterprisen er så mye lavere enn i de andre byene. Enten kommer prisene her til å stige, eller så kommer prisene i de andre byene til å synke.»

Kilde: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/rgogWe/boligprisene-i-stavanger-sto-paa-stedet-hvil-i-fem-aar-saa-skjedde-det-n

Eiendomsmeglere er trolig mest fornøyd når det er rask omsetning av boliger til høyest mulig pris. Dette gir den beste profittraten for megleren. At meglerbransjen stadig får anledning til å «snakke prisene oppover» er svært uheldig. Det er jo denne forventningen om at det vil være en annen «sau» som følger med i flokken og er villig til å gi enda mer for den boligen en kjøper, som er grunnlaget for at folk tør å stifte gjeld på 3-6 mill.kr.

Boligetterspørsel i Stavanger med omegn er sterkt påvirket av konjunkturene innen olje & gass- næringen. Det er den ikke i de andre byene. At det er ulogisk at prisene i Stavanger er lavere enn i de andre byene er ikke forklart av megleren. Det er vel også vanskelig å finne rasjonelle argumenter for denne påstanden. Det er sikkert uheldig sett fra en Stavanger- meglers ståsted, men for Stavanger regionen som samfunn er det vel heller heldig. Dette gjør at det er lettere for arbeidskraft å bosette seg her og fører også til at mindre kapital blir bundet i bolig og kan brukes til bedre formål (som gir arbeidsplasser).

Dersom vi ser på SSB- data om tilbudet av nye boliger i årene 2013-2020 målt opp mot befolkningsveksten finner vi en grunn til at prisene er lavere i Stavanger. Forholdet folketilvekst/nye boliger er 1,7 i Stavanger og 2,6 i Oslo. Samtidig er antall personer per husholdning 2,19 i Stavanger og 1,95 i Oslo. Det bygges altså relativt færre boliger i Oslo sett i forhold til befolkningsvekst og behovet for husholdningene. I løpet av årene 2013-2020 har Stavanger bygget ca. 655 flere boliger enn behovet til husholdningene skulle tilsi. I Oslo er det et underskudd på ca. 3790 boliger!

Et annet forhold som også virker inn er andelen sekundærboliger. Andelen er høyest i Oslo, ca. 17 % og ca. 14 % i Stavanger (2019). Det er også slik at antall sekundærboliger øker i takt med nybyggingen. Legger vi dette til blir underskuddet på boliger i Oslo 2013-2020 ca. 8790 og overskuddet i Stavanger blir redusert til ca. 212 boliger.

Dersom alle sekundærboliger hadde blitt solgt til husholdninger som leier i dag ville boligprisene i Stavanger sannsynligvis blitt redusert og prisveksten i Oslo stagnert.

Samvariasjonen nybygg og antall sekundærboliger viser at det nytter ikke å bare bygge nye boliger for å oppnå et mer balansert boligmarked. En må også sørge for at de nye boligene faktisk kjøpes av de som trenger en bolig, og ikke de som søker bolig som investeringsobjekt. For å oppnå dette må politikere tørre å sette i verk tiltak som hindrer spekulasjon.

Sekundærboliger sin andel av boligmassen i Norge og større byer.

2019Q2-2020Q4 (kilde NEF).Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.