Kome i kontakt med moderatorane

Bjørn GjerstadBjørn Gjerstad Innlegg: 6

Eg sat og redigerte på eit innlegg som brått vart fjerna, retta skrivefeil og slikt noko. No er det borte - og eg ser ingen høve til å kontakte dei som modererer på denne sida - derfor skriv eg her. Vonar innlegget kjem attende, slik at eg kan gjere det ferdig: Det handlar om korleis små born i dag må forhalde seg til krenkingskultur når det gjeld nasjonalitet, rase. legning og religion. At vi krev det av born som er seks år gamle, tykkjer eg ikkje er rett. Men moderatorane her let meg ikkje poste og rydde opp i det innlegget - eller kanskje kjem det attende snart, det var nokre skrivefeil eg gjerne ville ha retta? Viss de berre har stroke det, tykkjer eg at eg skal ha ei forklåring.

Kommentarer

  • Bjørn GjerstadBjørn Gjerstad Innlegg: 6

    For å forbedre sida dykkar, som elles er bra, bør de ha ein lettvint kontaktside til moderatorane - slik at vi alleskjøner kvifor de gjer som de gjer. Dette er berre meint som eit positivt tips.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.