RASERT FAMILIE PÅ GRUNN AV EN NØDLØGN

Det finnes en familie med far, mor og fire mindreårige barn i Lyngdal.  Moren flyktet i sin tid fra en familie som ville tvangsgifte henne. På vei nordover fikk hun høre at hun burde si at hun kom fra Somalia, ikke Djibouti som var hennes hjemland. Da kunne det bli lettere å få asyl i Norge.  Hun gjorde som anbefalt og fikk asyl.  Havnet i Lyngdal, traff mannen i sitt liv, giftet seg, fikk fire barn, fikk jobb og et godt liv.  Hun har tilbragt mer enn halve livet sitt i Norge. 

Historien kunne endt der. 

Men, vi fikk en flyktningkrise for noen få år siden og UDI ansatte saksbehandlere for å ta seg av disse.  Året etter tørket strømmen av flyktninger opp og saksbehandlerne fikk nye oppgaver. Nå skulle de sjekke gamle saker og finne ut om alt hadde gått riktig for seg.  

Da fant de at Yasmin hadde løyet ved ankomst til Norge, Som tenåring!

Først tok de fra henne norsk statsborgerskap, deretter  arbeidstillatelsen. Hun kunne ikke jobbe lenger og familiens inntekter ble redusert. 

Så ble hun anmeldt for å ha løyet. 

Deretter fulgte rettsaker, helt til høyesterett.   Som dømte henne til å forlate 4 mindreårige barn og dra tilbake til Djibouti.  Innreisetillatelse til Norge kunne hun deretter søke om når det hadde gått to år. Det er ca ett års behandlingstid for slike søknader.  Hun er dermed dømt til å være borte fra mann og fire mindreårige barn i minst tre år!

Familien tok saken opp med EMD i Strasbourg. Der har Norske myndigheter fått en lang  tidsfrist på tilsvar.   Alt mens familien sitter i uvisse. 

Men vi har et NAV som ikke sitter stille i båten.  De fant ut at mor hadde fått trygdeytelser. Fødselspenger, barnetrygd etc. Krav i millionklassen om tilbakebetaling ble sendt.  Med kort betalingsfrist.  Barnetrygden kunne faren søke om å få tilbakebetalt til seg etter at hovedkravet var innbetalt.  Dumskap og uforstand satt i system.

Høyesterett sa i dommen at far kunne ta med seg barna og besøke moren i Djibouti. Flybilletter og opphold koster minst 50.000 pr tur. Hun kunne også få komme tilbake dersom fraværet førte til alvorlige psykiske problemer for barna. Kunne det kanskje falle dommerne inn at det kunne være for sent da?

Yasmin kan ikke bo hos familien i Djibouti. De ville jo tvangsgifte henne og i det landet er det en sterk æreskultur.  

Det norske rettssystem og nidkjære saksbehandlere klarer på denne måten å ruinere en familie. Både økonomisk og mentalt.    Mens vi går i demonstrasjonstog mot rasistisk politi i USA.

Kanskje har mange av oss fusket på alderen når vi ville på fest i ungdommen.  Kanskje noen har løyet og skrevet falske reiseregninger også.  Men hvem fått ødelagt hele familiens økonomi, hvem har blitt fratatt en forelder når man er mindreårig, bare på grunn av en nødløgn. 

Kommentarer

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.