Kasakhstan, coronavirus og første president

For noen dager siden ble det fra offisielt hold i Kasakhstan meldt at Norsultan Nazarbayev (79), Kasakhstans første president, har testet positivt på covid-19. Da Dagbladet brakte meldingen videre var det med respekterte nyhetsorganisasjonene som AFP og BBC som kilde https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=35710. Dagbladet gjør ikke noe selvstendig journalistisk arbeid med saken, bortsett fra å sette en tittel på saken der den første presidenten i det uavhengige Kasakhstan etter oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 blir kalt «eks-diktator». For det kasakhstanske folk oppleves dette som sårende.

En så banal omgang og inflatorisk omgang med et krevende ord er bekymringsfullt når man vet hva som preger land der diktatorer virkelig har hatt og har makt. Da Nazarbayev gikk av i fjor var det en nasjon som står samlet og framtidsrettet nasjon han overlot til sin etterfølger. Kasakhstan har den mest robuste økonomien i Sentral-Asia, en moderne infrastruktur, en ny hovedstad og 90 milliarder dollar i finansielle reserver.

Å knytte diktator-begrepet til Nazarbayev fordi han var nasjonens overhode i mange år, er en misvisende og ondsinnet karakteristikk av en stor statsmann. Nazarbayev nyter generelt stor respektert både hjemme og internasjonalt. Det er det ikke alle statsledere rundt i verden som for tiden gjør. Kasakhstan er et ungt land, som ikke minst på grunn av det arbeidet Nazarbayev har lagt ned, spiller vi en sentral og konstruktiv rolle på mange internasjonale samarbeidsarenaer, - akkurat slik Norge gjør.

Langt fra alt er perfekt i Kasakhstan, men vi er i en transitt og vi har fortsatt et stykke å gå som et av verdens yngste nasjoner. Men vi utvikler oss fort, ikke minst på grunnlag av inspirasjon fra uavhengige og samarbeidsorienterte land som Norge. Vi er optimistiske på vårt lands vegne og håper at Dagbladet framover vil vise interesse for vår historie og vår kultur. På samme måte som mange andre internasjonale medier bør Dagbladet sende et redaksjonelt team til Kasakhstan for å få den første faktisk og førstehånds informasjon.

(Kasakhstans ambassade i Norge)

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.