Idrett står sterkt i Oslo – men hvorfor er ikke alle med?

Ivar JohansenIvar Johansen Innlegg: 2

Kostnadsutviklingen i idretten skaper klasseskiller. Ti prosent av barn og unge i Oslo har ikke vært medlem av et idrettslag. Samtidig øker kostnadene for deltakelse i idrettslagene til tross for økte offentlige tilskudd.  Hva tenker folk om dette? https://www.ivarjohansen.no/temaer/barn-og-unge/6981-idrett-star-sterkt-i-oslo-men-hvorfor-er-ikke-alle-med.html

Kommentarer

 • Lars randbyLars randby Innlegg: 12

  Kan vel egentlig bare snakke for meg selv men som forelder til nå voksne barn var det vel en god blanding av mange forhold som endte med hva barne fikk holde på med eller ikke. Pris var en faktor selv om den ikke nødvendigvis var avgjørende, mer som hvorfor gi 400 kr kiloen for en biff når man får en annen helt utmerket en til halve prisen.

  Hva jeg som forelder måtte gjør, dugnader, kjøring, involvering med mer var også en faktor som spilte inn. Det var tross alt barna som skulle drive med noe ikke vi foresatte. Egne interesser spilte vel også inn, det var ikke så mye interesse for å snakke om fotball som jeg selv ikke har noe som helst forhold til. Det ville vært en lidelse for meg om jeg skulle stå å heie på noen unger som spilte fotball selv om noen av disse var mine egne unger.

  En annen liten ting som også var med i tankene var at mye av idretten er blitt profesjonalisert og delvis pengestyrt. Selv barneidretten er mange steder utstyrs og konkurransesamlingsorientert, det er rett og slett ikke noe jeg ønsket mine barn inn i og heller ikke noe jeg ønsket å støtte, eller ønsker å støtte, med penger.

  Hvorfor er det verre at det er klasseskille i idretten enn at det er klasseskille andre steder?

 • Ivar JohansenIvar Johansen Innlegg: 2

  Lars: Mitt tema er primært barne- og ungdomsidretten, og jeg mener at utenforskap er verre i den alderen.

 • Lars randbyLars randby Innlegg: 12

  Vel noe av utenforskapen er jo et resultat av den enorme fokuseringen på at barneidretten er så viktig at alle må med. Det er vel ikke tvil om at fysisk bevegelse er viktig for oss mennesker men det behøver ikke være løst med organisert idrett, i det minste ikke organisert barneidrett som langt på vei er ment som en rekrutteringskanal videre inn i voksenidretten og da gjerne den profesjonelle eller semiprofesjonelle sådan. Men jeg innser at jeg nok er i et ganske så forsvinnende mindretall om en slik mening. Personlig har jeg mer tro på former for trening eller kall det gjerne gymnastikk i regi av barnehage og skole la oss si opp til en halv time hver dag i flere økter. Noe som vil gi den oppvoksende slekt en daglig vanetrening de kan gjøre hvor som helst ute eller inne helt uten drakter organisering penger eller utstyr. Så kan de som vil spe på med ulike andre idretter om de finner lyst til å gjøre dette eller de kan drive med data, musikk eller annet.

 • Per WatnePer Watne Innlegg: 15
  redigerte april 2020

  Markedsøkonomien ser ut til å både være en nødvendighet og en ødeleggende faktor for organisert barneidrett,...

  Kanskje hvis foreldre engasjerte seg mer istedet for å "parkere" barna på trening for å slippe å oppdra dem ville hjulpet?

 • Erik SteinslandErik Steinsland Innlegg: 29

  Du forstår ikke att ikke alle barn og ungdom liker idrett?

  Har det falt deg inn att disse 10% ikke har noen som helst interesse for idrett?  Jeg mener kostnadene for ungdom bør deles på mer en idrett, slik att også de unge som ikke bryr seg katta om lærkuler, planker å stå på og annet slikt. Også har ett tilbud.


  Budsjett for idrett er skyhøyt... Andre tilbud er nærmest basert på dugnad.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.