50 er ikke nok

Jeg har jeg behov for å minne om at vi som er voksne og seniorer i Norge i dag, vi har jammen trukket en rekke vinnerlodd etter hverandre i livets store lotterier. Vi befinner oss på toppen av en lang rekke søyler som måler velferd, rikdom, helse, miljø, kriminalitet og en rekke andre parametre. Og ikke bare befinner vi oss på toppen. Men søylene har aldri vært så høye som de er nå.

Jeg er gammel nok til at jeg vokste opp med mennesker som husket livet før elektrisiteten. Før trygdesystemet. Før lovbestemt ferie. Som husket 2 verdenskrig. Som husket sult, jødeutryddelse og fangenskap. Selv husker jeg livet før nordsjøoljen, sikkerhetsbelte i bil, sykkelhjelm og Grandiosa pizza.

De folkene jeg vokste opp blant fortalte meg, at jeg skulle gjøre mot andre som jeg ville at andre skulle gjøre mot meg. Ikke bare fordi det står i bibelen. Det var ikke bare en leveregel til bruk overfor min nærmeste omgangskrets. Men også folkeslag imellom. De mente det, fordi vi nordmenn også har trengt hjelp fra andre. Og vi fikk det. Uten hjelp ville vi kanskje ikke kommet dit vi er i dag.

Om vi nordmenn hadde krysset havstrekninger i skrøpelige farkoster, så ville vi ønsket oss en mottakelse ala den vi fikk av engelskmennene under krigen. Jeg har møtt nordmenn som langt på vei hatet svenskene like til sin død, fordi de ble arrestert og internet da de flyktet over svenskegrensen under krigen.

Her på berget har vi fraskrevet oss ansvaret for tilsvarende flyktningestrømmer. Vi har gjort det sammen med de øvrige europeiske landene. Hellas har påtatt seg ansvaret. De har internert 13.000 mennesker i en leir bygget for 3.000. Uten noen fremtid. Ingen videreføring. Så brant leiren ned til grunnen. Folk sover under åpen himmel. Uten mat eller sanitæranlegg. Stort sett med det de står og går i.

Det har fått våre myndigheter til å grave dypt i lommeboken. Vi har bestemt oss for å hjelpe 50 stykker. En tredel av en prosent av folk i ytterste nød skal få komme til oss. Ja, for vi kan jo ikke ta imot alle flyktninger i verden.

Vi har et medansvar for at så mange befant seg i en så håpløs situasjon. Vi har talt på knappene i flere år. Vi har tenkt og diskutert lenge. Vi har tenkt spesielt på barna. Og på den truende pandemien. Og nå på katastrofbrannen som rammet leiren. Og vi har bestemt oss for at vi redder 50. Nesten en full busslast.

Jeg kan ikke snakke for alle som var rundt meg i min oppvekst. De fleste er døde. Men jeg har misforstått mye om de ville vært fornøyd med 50. Det er selvsagt mulig at jeg har gjort det. Misforstått mye. Men da har de gjort en dårlig jobb med min oppdragelse. Jeg mener nemlig at vi bør yte etter evne. Og jeg innbiller meg at vår evne må være nærmere 500 eller for den saks skyld kanskje 5.000. Det ville vært det jeg hadde ønsket at andre skulle gjort mot oss. Det tenker i hvert fall jeg 🤔

Kommentarer

 • Roger HansenRoger Hansen Innlegg: 4

  Etter å nettopp ha lest et innlegg angående Erna Solberg og hennes mangel på omsorg for menneskene i Moria leiren blir jeg oppgitt. Det ramses opp ulike grupper mennesker som Erna ikke har omsorg for; eldre, barn, folk i rullestoler osv. Det nevnes ikke alle de unge MENN altså ikke barn/gutter. Antar at det ikke er en person i rullestol eller et barn som truer med ny ildspåsettelse eller drap på de som flytter inn i den nye leiren. Disse unge/voksne MENN blir vi også belemret med i Norge og andre land med påfølgende kriminalitet. De er for gamle til å kunne bli integrert i vestlige demokratiske leveregler. Vi har sett det i Oslo, løpende rundt med matcheter og andre våpen. Mot Sian og vi ser det samme nå i Hellas. Vi bli manipulert av TV, radio, aviser til å få dårlig samvittighet hvis vi ikke ønsker å hente 50 eller 500 til Norge. Flere kommuner og Ordførere tar til ordet for å hente mange flere enn 50, vi skal faktisk hente 2950 kvoteflyktninger i tillegg. Hva med dårlig samvittighet for de 50 kvoteflyktninger som må vike nå? Samtidig som vi mener oss i stand til å håndtere inntak av langt flere enn 50 så vet vi at vi har store utfordringer i helsesektoren. Sykehjem og aldershjem har ikke ressurser til å gi syke og gamle den pleie og omsorg de trenger og fortjener. Barn og unge er kasteballer i Psykiatrien. TV, radio og aviser fremstår nå som meget nyttige idioter for å bombardere oss med bilder og reportasjer med ulike ekte og uekte lidelser. Når vi i kveld ser på nyhetene på TV at de første som blir varslet når en mann blant «Moriabeboerne» faller om er et nærværende tv-team så forteller det mye. Hvem reagerer med å rope på et TV team når man bevitner et illebefinnende? Kan det være iscenesatt?

  Alle krefter må settes inn for å få bukt med kaoset og problemene i de land som sliter voldsomt; Syria, Afghanistan osv slik at lidende mennesker får hjelp der. Vi kan ikke fortsette å ta i mot i ubegrenset antall en strøm av alle typer mennesker som vil til Europa og Norden. Hjelp lidende mennesker der de er, ikke etter at de først har vært utsatt for enda verre lidelser etter hasardiøse båtreise eller uverdige lange opphold i leire. Vi må også merke oss at veldig mange land er minst like tilbakeholdende med å hente mennesker fra Moria. Det finnes også veldig mye lidelse rundt i verden i andre leire og hus og hjem. Det vi holder på med nå er en stygg selektering av hvilke lidende mennesker som har det verst.

 • Interessant, Jeg har vært i mot å tillate så alt for mange flyktninger uansett hvor de kommer i fra nå under denne epidemien. Men til og med Jeg var litt overrasket da de kun tillater 50 stk fra Moria.

  Jeg hadde sett for meg en type 400-600stk dersom kapasiteten til de nødvendige instansene som skal følge de opp og behandle traumene har mulighet til det.


  Jeg mener forøvrig att vurderingene som blir utført når flyktninger kommer til Norge om hvilken oppfølging hvert enkelt menneske skal ha er for dårlig. Jeg mener det burde bli langt ned mer arbeid i klare retningslinjer om krav til hjelp/behandling av de traumene som disse menneskene har vært igjennom. Får de ikke god nokk hjelp/behandling og oppfølging så stiger antallet individer som havner på feil side i samfunnet og resulterer med ulemper landet rundt og ikke minst folks holding til å ta i mot flyktninger. Det er ikke nødvendigvis flyktninger som har skyld i mange personers holdning mot dem, men oppfølgingen kommuner og staten tilbyr er alt for dårlig. Synes oppfølgingen er vesentlig dårligere i store kommuner kontra mindre kommuner.

 • Liv RLiv R Innlegg: 1

  Jeg er utlending fra et europeisk land.

  Hvert 20. år dobler Afrika befolkningen, hele befolkningen passer rett og slett ikke i Europa. Det blir stadig færre arbeidsplasser, mindre dyrkbar jord og mindre rent vann. Ressursene er oppbrukt og befolkningen øker

  Innvandring er bra så lenge det gjøres med omhu, for eksempel ved bruk av et kvotesystem, og så lenge innvandrere er villige til å integrere og bidra med noe positivt i vertslandet (talent, investeringer osv.)

  Beklager mitt dårlige norsknivå, jeg har studert språket ditt i kort tid

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Flyktningkonvensjonen tar mål av seg å beskytte alle flyktninger, ved å la dem bosette seg i et trygt land.

  Alle fra Jemen, Uhigurer, kristne minoriteter i midtøsten og andre kinesiske minoriteter er truet av vold og utslettelse. Ingen av de vises på innvandringsstatistikken.

  At nazister drepte jøder under siste verdenskrig, er en kjent sak. Men det er få jødiske flyktninger i Norge. I Rwanda ble det forsøksvis begått enda et folkemord. Hvor mange vet hvem av de to gruppene, hutuer og tutsier, som er overgriper og offer? Hvem av de to gruppene er «jøde», altså blir myrdet, og hvem er «nazi», altså er overgriper? Hutu eller Tutsi? Norge gir asyl til Rwandesere uavhengig av om du er «nazi» eller «jøde».

  Et offer for nedslaktingen av en million mennesker i Rwanda, som mirakuløst har overlevd og søkt tilflukt i Norge, kan oppleve å møte overgriperen på åpen gate i Norge.

  De verste overgriperne i verdenshistorien trøster seg med at om ugjerningen blir grusom nok, vil ingen tro at den har funnet sted.

  Norge må føre en pragmatisk innvandringspolitikk. Både Somalia og Afghanistan kan settes på pause, til fordel for forfulgte minoriteter i mange andre land. Pakistanere og somaliere kommer ikke fra stater hvor befolkningen trenger beskyttelse.

  Pakistanere i Norge i dag, kom hit av økonomiske årsaker.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.