Forbruksfest? Noen har ikke fulgt med i timen..

Jeg er provosert. Forsiden til gårsdagens Aftenposten viser en optmistisk finansminister, Tore Sanner, som spår 2021 til å bli den største forbruksfesten i norsk historie, noe som våre folkevalgte mener skal være nødvendig for at arbeidsplasser skal bli skapt og hjulene skal gå rundt i norsk næringsliv. Den norske regjeringens dobbeltmoral gjør meg eitrande sint!

 Jeg er utdannet biolog og lektor. Jeg jobber som naturfagslærer på en ungdomsskole. En av grunnene for at jeg står i klasserommet hver dag og underviser de unge og håpefulle er fordi at jeg ønsker å formidle respekt for naturen, og inspirere til kloke og bærekraftige valg. Bærekraftig utvikling og levesett er rett og slett avgjørende for at verden skal fortsette å være en god plass å være, for alle. Vi står ovenfor den største krisen i mennesket sin historie. Klimaendringene er godt i gang og biologisk mangfold er drastisk redusert. En av hovedgrunnene for klimaendringene er nettopp de store klimagassutslippene i forbindelse med den vestlige forbrukskulturen. Det at regjeringen nå legger til rette for og heier frem enda større konsum, vil føre til mer utslipp. Dette er tragisk, alvorlig og sjokkerende. 

Paradoksalt er jeg som lærer nemlig lovpålagt å undervise i bærekraftig utvikling iht den nye læreplanen. Bærekraftig utvikling er en av grunnpilarene i den nye læreplanen. Dette temaet skal gjennomsyre, og være en rød tråd i all undervisning. Hvordan er det da mulig at den norske regjeringen legger til rette for større forbruk og mer klimagassutslipp nå? 

Velkommen folkevalgte til spørretime i naturfagstimen hos meg! Jeg vet at det er mange bevisste ungdommer her ute som ikke forstår og som er oppgitte over dere.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.