Tør du svare, forsvarsminister?

Spørsmålet om snarlig atomubåtbase i Tromsø setter norsk atom og basepolitikk i søkelyset. Kåre Willoch hadde en del år tilbake foredrag i Verdensteateret i Tromsø på et åpent møte der jeg stilte han følgende spørsmål: Finnes det grenser for hvilke lidelser norske myndigheter vil være villig til å påføre sin egen befolkning i en kritisk krigssituasjon? Bakgrunnen var avsløringene av papirøvelser der norske offiserer deltar i scenarier der det blir benyttet atomvåpen mot norsk område hærtatt av russiske styrker. Willoch unnlot å besvare spørsmålet. Da jeg fikk anledning til replikk til hans svar gjentok jeg spørsmålet og påpekte at det sto ubesvart. Willoch svarte da at man ikke skulle kimse av effekten av moderne konvensjonelle våpen. I lys av dette vil jeg stille følgende spørsmål til vår forsvarsminister: Dersom et sivilbefolket Tromsø i en krigssituasjon skulle være hærtatt av russiske konvensjonelle styrker, og det fra amerikansk hold er ønske om å besvare dette med bruk av atomvåpen mot Tromsø, kan forsvarsministeren tenke seg omstendigheter der han ville være enig i slik bruk av atomvåpen?

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.