SAKTE STIGER SAMELANDET

SAKTE STIGER SAMELANDET

Sakte, sakte, i det stille – i lukkede rom og i hemmelige forhandlinger – stiger et nytt land, en ny nasjon, frem i nord. Det som skjer, er som hentet ut fra teksten i «Samenes nasjonalsang». Den «nasjonalsangen» som synges ved alle samlinger på sametinget med:

«Langt nord under Store Bjørnen

sakte stiger Samelandet:

Vidde seg bak vidde strekker,

sjø ved sjø hvor øyet rekker…

Samelandets ætt og stamme…

i den stille sameslekt…

Sameland for samene!»


Sapmi - som oversatt til norsk betyr Sameland - er allerede avmerket på kartene.

Sapmi – Sameland - som utgjør 40 % av Norges landareal. Omfatter hele vår nordlige landsdel, hele Trøndelag, norsk territorium helt ned til Hedmark.

Sapmi – Sameland – stiger sakte, men sikkert fram. Flagget er klart, nasjonalsangen er skrevet, og i lukkede rom foregår hemmelige forhandlinger om norsk territorium. Det norske folk får ikke innsyn. Det er uhørt, men det er lovfestet.

Kartene våre - og skiltene - som før viste norske stedsnavn og kjøreretningen på norsk – et  språk som alle norske borgere skal ha til felles – skiltes om med stedsnavn som knapt noen kjenner til. Nye stedsnavn, nå på «samisk».

Kartverket godtar stilltiende, gjør vedtak som sakte, men sikkert forandrer vår virkelighet. Vedtak som ikke er drøftet i det offentlige rom. Vedtak som vi ikke forstår betydningen av – før det er for sent.

Mens den norske «hvermannsen» roer ned med et glass vin i godstolen, switcher, skifter kanal, endres virkeligheten i det stille, i de hemmelige rom.

Sapmi – Sameland – sakte stiger Samelandet.   

Kommentarer

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Samer består av to grupper: Nordmenn med samisk opphav og samer.

  Nordmenn består av to grupper: Samer med norsk opphav og nordmenn.

  Samer og nordmenn har levd sammen i dette karrige landskapet, kalt Norge, i 10 000 år.

  De siste 1000 årene har vi fått selskap av tater/sigøynere, også kalt "rom". Også kalt "de reisende".

  De siste 10 årene er det kommet flere hundre-tusen polakker og somaliere.

  Samer = 10 000 år. Sigøynere/Rom=1000 år. Somaliere= 10 år. Syrere= 1 år.

  Nordmenn: 2000 år til 13 000 år.

  Pyramidene i Egypt er naturligvis ingen unnskyldning for at Egypt er før-jødisk.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Unnskyld Polen. Jeg glemte dere! Jødehat og anti-abort. 4 millioner jøder er mistet i Polens lommer. Polen har store lommer. Kan en jøde som rotet seg bort i Polen, komme tilbake i dag? Jeg håper det. I så fall vil han være Polens siste overlevende jøde! PS! Jeg tror det finnes et menneske i Polen i dag, som skulle ha havnet i Holocausts menneskekvern. Jeg tror det finnes en overlevende jøde i Polen i dag. En jøde som skulle ha havnet i en av dødsleirene. Den siste overlevende jøde som rømte fra fangeleirene er i dag rundt 100 år.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Siden Storbritannia er så nøye med å registrere de falne og overlevende under 1. verdenskrig, tror jeg de siste overlevende fra konsentrasjonsleirene også er registrert.-

  Norge mitt Norge. Jeg husker Samuel Steinmann. Samuel Steinmann er min helt. Samuel Steinmann holder hele Norge på ryggen! Når minnet om Samuel faller, faller Norge. Dovre-teorien foreså ikke Holocaust.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Ingrid Nordmark: Unnskyld min avsporing fra ditt tema. Jeg valgte å nevne en helt annen del av folkeforfølgelsen i de siste århundrer, i stedet for å kommentere ditt innlegg. Unnskyld(Den unnskyldningen må jeg også rette mot meg selv, siden jeg vet bedre). Å tale mot bedre vitende, er noe jeg har konkret erfaring med, ofte. Det er som Trump-tilhengerne i dag: De vet de har tapt, men vil ikke innrømme det.

  Ingrid Nordmark: Har du skrevet et innlegg i dette forumet, som heter "Sakte stiger samelandet"? Det er et av de beste innlegg jeg har lest i hele min karriere som aktiv i internett-diskusjon-forum. Du er etter min mening en forsvarer av menneskers behov for å leve etter sin egen samvittighet. Du gir de gode rådene for å leve riktig. Vi lever i en tid da naturen er under stort press.

  Samisk filosofi har aldri vært mer verdifull, enn den er i dag. Likevel forsøker noen å problematisere samisk protest mot "miljøvennlig" vindmølleutbygging. Jeg blir kvalm!

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Men er du egentlig en forsvarer av samene, Ingrid Nordmark? Jeg mener nordmenn og samer har felles sak. For å være ærlig, "Nordmark", jeg trodde et øyeblikk, at du var samisk!

  Innlegget ditt er et genialt forsvar for samene. Jeg skjønner ikke helt hvorfor du mener det er galt at samer skal ha rettigheter til vann og land i Norge? For meg er det ikke mye verre at en grunneier heter Hætta enn Håvard Hedde eller Mille-Marie Treschow. Jeg begriper ikke hvorfor samer får mer tyn enn nordmenn. Dette er en stor gåte for meg.

  Jeg kan godta at folk stiller spørsmål ved kaht-tyggende soaliere som legger beslag på 3 dyre kommunale leiligheter sentralt i Oslo: En for seg selv, en for eks-kona og en for nåværende kone.

  At Norge betaler flere ti-talls millioner for en afrikansk, somalisk flyktning, som faktisk er tilfellet i dag, er urimelig! Men at en same, som har levd hele livet i Norge, og som kan telle slekta si, flere tusen år tilbake i tid, krever en spesiell hevd på sine forfedres land, er bare godt. Samer og sameland er rørende harmonisk! En somalier i Narvik som krever familie-gjenforening med 13 barn? Mindre harmonisk.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  "Sakte stiger samelandet" er et like rørende og fint motiv, som det Per Aabel utsier i diktet om å "kle landet".

  "Samenes tid" er en genial, svensk TV-serie som jeg har sett episode 1 av, og som omhandler samisk historie. Jeg tror det er det beste TV-programmet jeg noen gang har sett. Endelig faller alt på plass: Samene innvandret til nordkalotten, nordområdene i Norge, Sverige, Finland og Russland, i bronsealder. De kom fra Volga-distriktet, og kom hit(til Norge), rundt år null.

  Fangstgroper og andre fangst-anlegg i sør-norge er tydelige bevis på samisk dominans i Norden.

  Det blir nesten komisk når Harald Hårfagre sitt ekteskap med en same på Dovrefjell, blir oversett av senere historikere, som tviholder på norsk dominans i Norge.

  Men som kong Olav sa, ved åpningen av Sametinget 24. februar 1989: "Norge er en stat fundert på territoriet til to folkeslag: Nordmenn og samer.

  Jeg vil legge til: Nordmenn hadde ikke eksistert uten samer. Samene var "norges-ekspertene" som gjorde det mulig for kulturfolket nordmenn, å leve i dette landet.

  Når Harald Hårfagre ikke kunne bli norsk konge før han ble "samisk"(gift med en same) og stormannen Ottar refererte til samene som et eget, stolt, folk som han hentet skatt fra, ja, da blir det bare komisk.

  Samene er en viktig skattebetaler til Kongen, langt inn på 1700-tallet. De fortidige samene er blant oss den dag i dag. Vet du hvem som lagde fangstgropen det lokale historielaget, forteller om? Vet du hvem din oldmor var? Samene dominerte norden.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Dette skrev jeg for 3 måneder siden. Nå viser det seg å være fullstendig feil. Grovt feil! Men hadde jeg ikke skrevet dette, den gang, hadde jeg heller ikke oppdaget feilen, nå.

  Og feilen er at jeg sluttet med en påstand om at jaktfolket i det vestre territoriet av skandinavia, er samer. Men det er feil. Det jeger-folket som kom til Norden for 11 000 år siden, er ikke samer. Samene kom til Skandinavia for rundt 2000 år siden. Med mye bedre jaktmetoder.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Samene som folkegruppe innvandret til Norden for rundt 2000 år siden. Samer har en viktig rolle i norsk historie. Harald Hårfagre måtte gifte seg med en samisk brud på Dovre, for å kunne si at han var konge over Norge.

  De mest avanserte fangstanleggene i Norden, basert på ulike metoder for å fange vilt, hovedsakelig villrein(tamrein er en ny oppfinnelse), er mest sannsynlig samiske.

  Jeg våger påstanden om at nordmenn og Norge ikke ville vært det samme uten samene...

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.