Den røde Arme som befridde Norge besto av ukrainere

S2PUS2PU Innlegg: 2

Da nazistene gikk til angrep på Sovjetunionen var Stalin totalt uforberedt og tyskerne gikk først inn i Ukraina.  

Den Røde Arme besto etter mobiliseringen av omtrent 50% ukrainske offiserer og 30% ukrainske soldater.  Nazistene fikk det første tapet under 2. verdenskrig i Narvik og det 2. tapet fikk de i Ukraina og ble jaget ut derfra.

Ukrainere hadde en stor tilstedeværelse i den røde hæren fra begynnelsen av september 1939 til den blodige slutten av andre verdenskrig i 1945, og var fullverdige deltakere i ikke bare seirene, men også enorme tap av menneskeliv. Den østlige fronten av krigen var og er den største, så vel som den blodigste krigsarena til dags dato.  Til syvende og sist var det her Hitler og hans allierte ble beseiret, men det kostet mye. Minst 27 millioner mennesker døde i kampen mot fascismen i Europa, men "sovjetiske tap" oversettes ofte som "russiske tap".  Men  den røde arme var noe mer og bestod som nevnt av en stor andel ukrainere.

Den røde arme var også de som jagde nazistene ut av Norge og det startet i Øst-Finnmark.  Også her var ukrainerne en stor del av den røde arme.  Den røde arme var den eneste av våre allierte styrker i Øst-Finnmark.

I løpet av andre verdenskrig 1940–1945 ble rundt 130 000 utenlandske borgere ført til Norge for å arbeide for okkupasjonsmakten. Flesteparten var fanger, resten sivile arbeidere som tyskerne hadde rekruttert ved hjelp av ulike grader av tvang. Derav var det også kvinner og barn.  De ble sendt til leire rundt i hele Norge og en stor del ble sendt til Nord-Norge for å bygge Nordlandsbanen, E6 nordover og tvangsarbeidere i fiskeindustrien.  Ingen andre tyskokkuperte land ble tilført forholdsmessig flere slavearbeidere.

Mye av døds- og blodslitet la grunnlag for kapitaldannelse og infrastruktur vi fortsatt nyter godt av.  Det finnes i dag ingen minnesmerker i Norge over den innsats ukrainerne gjorde i Norge.  Ukrainerne utgjorde minst 40% av de drepte i den røde Arme i andre verdenskrig.  Blant annet dette vil bli belyst i vårt planlagte webinar 26. november.


Den frivillige og uavhengige gruppen

Support to the people of Ukraine

www.s2pu.com


Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.