AAP og karenstid

ESOESO Innlegg: 1

Når du bare faller og faller.... sikkerhetsnettet NAV er erstatter med et stort hull. 


I dag er det mange tusen mennesker som sitter helt uten penger. Alle har en ting til felles, De er syke og AAP ordningen er gått ut på dato. De havner 52 uker i karenstid, uten inntektssikring. Det er et menneskerettsbrudd. 

 Dette sier lovverket: 

«Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. 


Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektsgivende ordninger (for eksempel trygderettigheter), har krav på økonomisk stønad. Utgangspunktet er imidlertid at hver enkelt først skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Når alle relle muligheter er utnyttet fullt ut - men ikke strekker til - har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold.»


Dette betyr i praksis at har du samboer/kjæreste får du ikke noen penger i et helt år. Som gift må ektefelle forsørge deg.


Har du barn, tas det ikke hensyn til. 

Eier du bopel, må du selge. 

Har du andre verdier, må du selge. 

Har barna oppsparte midler, må dem brukes. 


Når du har brukt alle dine oppsparte midler og står på bar bakke, kan du søke om livsopphold. 


Når du er kommet så langt i systemet er du så nedbrutt at din psykiske helse er på randen til sammenbrudd. Mange har valgt å avslutte livet. Andre prøver så godt dem kan med å leve på andre. At kriminaliteten kan øke er forståelig eller ty til andre former for selvskading som narkotika og alkohol. 


Hvem kan mene at noe slikt er greit? Jeg kan ikke fatte og begripe dette. 

Hvor kommer hensynet til Psykisk helse inn? Hensynet til syke mennesker som er i et system som ikke holder tritt med datoer, ventelister m.m. 

Dem som sitter å bestemmer dette, har ikke sett mennesket/pasienten. 


Jeg håper alle kan stemme for å fjerne karenstiden til AAP. Uansett hvilket politiske parti man sitter i. Dette er ikke god politikk. Dette er frarøvelse av verdighet. 

Du bare faller og faller dypere ned i avgrunnen. 

Du er så lite verdt som syk, at du ikke skal får en krone fra staten på et helt år. 


Selv om dette er gammelt nytt, må man ikke glemme saken. 


Elisabeth-S. Olsen, Rødt Alstahaug

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.