Var Hitler ond eller bare misledet?

Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

Ser i et konkurrerende diskusjonsforum, vgd, et innlegg som påpeker muligheten for at Hitler handlet i god tro, når han drepte jødene. Dette innlegget får flest likes på hele forumet. Spørsmålet som diskuteres, er om Hitler var ond. Innlegget som fikk så mange likes, stiller spørsmål ved om Hitler bare handlet i tråd med hva han trodde var riktig. Han ansåg jødene som en trussel mot verden, av ulike årsaker. Dermed handlet han samvittighetsfullt når han drepte jødene, i følge dette innlegget. Dvs: Innlegget holder det åpent, om Hitlers forsøk på utrydning av jøder, var uttrykk for ondskap.

Siden jeg er bænna fra vgd, kan jeg ikke svare der. Derfor vil jeg gi det svaret jeg hadde tenkt å gi der, her!

Hitler stoppet ikke ved utryddelsen av jødene. Han mente at hele verden var en arena hvor man kunne bedrive drap på mennesker som ikke passet inn. Han drev avl på mennesker. Alle som har sett filmen "Der Untergang" har fått med seg at hans siste drapstokt rettet seg mot - hold deg fast - tyskerne! I 2. verdenskrigs siste fase ble det åpenbart at Tyskland kom til å tape krigen. Tyskland som en tapende part var verdiløs i følge Hitler. Derfor mente han at Tyskland burde tilintetgjøres ved de alliertes invasjon. Tyskerne burde, i rene kamikaze-stil, kjempe til siste mann.

Hvis ikke dette er onde idéer, tenkt av en ond person, er det ingen og ingenting som er ondt. Hitler må, om man skal opprettholde noen form for moralsk hierarki, karakteriseres som det ondeste menneske som noen gang har levd.

Kommentarer

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Jeg ble som sagt "bænna" fra vgd, pga spamming - jeg visste ikke at det er feil å publisere ett innlegg flere ganger i ulike tråder. I tillegg ønsket jeg å bryte det som jeg mente var en uendelig tråd med grå og kjedelige innlegg. I den forbindelse skrev jeg vel en del ting jeg ikke ønsker å viderepromotere for å si det sånn. Anonymiteten i vgd er bra! Den bidrar til en friere debatt! Når jeg nå må skrive under fullt navn, vil jeg ikke uredigert(og det går ikke an å redigere på vgd!) inkludere mine anonymt skrevne innlegg ved å avsløre min profil på vgd. Det håper jeg du forstår.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Jeg forsvarer at mitt innlegg har havnet under overskriften "Aktuelt", med at Hitler alltid er aktuell. Hans destruktive virksomhet, og alt og alle som knytter seg opp til ham og hans ideologi, hviler aldri. Derfor må vi aldri gjøre motstand mot Hitler og hans idéer, uaktuelt.

  Hvis alle hadde brukt noen sekunder, hver dag, på å reflektere over hvor ille verden hadde blitt, om Hitler hadde vunnet 2. verdenskrig, så hadde verden blitt et bedre sted!

  Hitlers arv må nedkjempes, hver dag. Anti-fascisme er, dessverre, alltid aktuell.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  mRomo: Er du seriøs eller bare driver du med alle? Har du fått en visjon? Da respekterer jeg deg. Men sånn som du høres ut har du ingen visjon. Du er bare dum og deil....Neida, - Du er kul.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Få vet at Hitler er innvandrer. Han var ikke opprinnelig tysk. Han ble født og vokste opp i Østerrike.

  Når han drog til Berlin for å friste lykken i det nord-vestlige Tyskland, krysset han mange grenser - både politiske ( fra konservativisme til pluralistisk demokrati), religiøse ( fra katolisisme til lutheranisme), geografiske ( fra øst til vest i Europa. Mongolene med sin rytterhær, skånet vest, men ikke øst. Arven etter mongolenes herjinger, gav et sosiologisk skille gjennom Europa, med berørte og ikke-berørte på hver sin side av grensen. Skillet mellom øst og vest i Europa, kan vil altså "takke" mongolene for(og ikke kommunistene og kapitalistene, som noen forvirrede sjeler har trodd!), kulturelle ( fra tradisjon til modernisme). Kanskje krysset han også en moralsk grense, men det var i så fall i sitt eget sinn. Man blir ikke profet i eget hjemland, i mørk tolkning.

  Mange påpeker at hans syn på jøder, ble formet av de demografiske forholdene i Wien, hvor mange i overklassen hadde jødisk bakgrunn, og hvor mange fattige, øst-europeiske jødiske flyktninger, ankom som følge av pogromer. Men dette må betraktes som anekdote. At man begynner å hate noen, fordi de er veltilpassede, samfunnsnyttige og rike, eller fordi de er fremmedkulturelle og hjelpeløse flyktninger - det er ikke logisk.

  Jeg tror Hitler ble den han ble, pga oppdragelse. Noen uenig?

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.