Kan Finland, så kan Danmark, Sverige og Norge 

Dette er en uttalelse fra de nordiske republikanske foreningene som jeg synes er meget fornuftig!

"Nylig, den 6. desember feiret Finlands sin selvstendighetsdag og det legges merke til også i resten av Norden. De nordiske landene har mye til felles, både historisk og politisk. Men når det gjelder å bestemme statsleder er de nordiske landene svært forskjellige.

I Danmark, Norge og Sverige går den høyeste offentlige stillingen i arv innen utvalgte familier. De kongelige privilegiene opprettholdes gjennom stivnede prinsipper om blodsbånd. Finland og Island har valgt en helt annen metode enn soveværelsessystemet. I disse to landene utnevnes statslederen gjennom direkte folkevalg.

Finland har som regel forandret sitt politiske system før nabolandene og har kunnet virke som et forbilde. Finland var det første landet i Europa som innførte alminnelig og lik stemmerett for både kvinner og menn. Finland ble republikk i forbindelse med landets selvstendighet. Også her er altså Finland et forbilde.

Vi som tilhører de republikanske bevegelsene i Danmark, Norge og Sverige vil frigjøre våre demokratier fra den ubegripelige resten som monarkiet utgjør. Vi samarbeider og har gjentatte felles møter for å inspirere hverandre. Vår felles mål er et helt monarkifritt Norden.

De nordiske landene hører til de mest demokratiske statene i verden og plasseres ofte på toppen av de internasjonale demokratirangeringene. Vi må ikke slå oss til ro med dette, men kjempe for å utvikle og bevare demokratiet. Monarki er nemlig uforenlig med demokrati. Det grunnleggende prinsippet i demokratiet er at all offentlig makt skal utgå fra folket. I et demokratisk samfunn skal alle offentlige stillinger være åpne for alle medborgere. Valg, og ikke slektskap, skal stå i sentrum ved utnevninger. Å arve statsleder er nepotisme – ikke demokrati! 

For demokratiske land som Danmark, Norge og Sverige er det uverdig at rollen som statsleder går i arv innen en og sammen slekt. Siden begynnelsen av 1900-tallet har mange land skiftet statsform, fra monarki til republikk. Dessverre har det ofte ikke gått fredelig til, men på den annen side har folkeavstemninger fjernet monarkier f.eks. i både Hellas og Italia.

Det finnes fortsatt debattanter som hevder at monarki har fordeler som overskygger de demokratiske idealene. Hvis monarki skulle ha vært bedre enn republikk er det vanskelig å forstå hvorfor ingen stabile land som vinner sin selvstendighet velger å bli kongerike. Da Finland og Island ble selvstendige nasjoner innførte de republikk. Selv moderne eksempler, som Estland og Slovenia har valgt republikansk statsskikk.

Land som har avskaffet monarki pleier heller ikke å gjeninnføre slektsstyret. Spania er et unntak som bekrefter regelen. Der ble monarkiet gjenopprettet av fascistene etter den spanske borgerkrigen med diktatoren Francisco Franco selv som regent. Franco regjerte fram til sin død i 1975,men før dette rakk han å utpeke sin etterfølger; Juan Carlos av Bourbon. 

Monarki er en utdatert statsform. Det er ikke for sent å sørge for at hele Norden får demokratisk valgte statsledere. Medborgerne både i Finland og på Island får velge sine respektive presidenter. Vi kjemper for at statslederne i de øvrige nordiske landene ikke skal komme til via arv, men velges ad demokratisk vei. Dagens system bør være utenkelig i alle demokratiske stater, også i våre skandinaviske land.

Før demokratienes gjennombrudd for om lag 100 år siden, var det kun noen få republikker i Europa, men voksende politiske bevegelser for demokrati tok kampen mot kongehusene. Gjennom 1900-tallet forsvant siden monarkiene i de fleste land. I Norden er det dessverre fortsatt slik at medborgere i tre av fem land mangler innflytelse over hvem som er innehaver av det høyeste offentlige embetet. Vi er overbeviste om at når republikk først er innført i hele Norden kommer det snart til å være ganske få som vil gjeninnføre de gamle skikkene.

Det er på høy tid at vi, Danmark, Sverige og Norge følger Finland og gjør våre land til fullverdige demokratier, der alle offentlige oppdrag er åpne for alle medborgere. Selvsagt kan våre land forbedre demokratiet. Republikk er statsformen for framtiden i hele Norden!

Undertegnet av:

Lene Burchardi, International sekretær Republik nu (Danmark)

Gunnar Brevig, Leder Norge som republikk

Olle Nykvist, Internationell sekreterare Republikanska föreningen (Sverige)"

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.