Statstilskudd eller Medlemskontingent for å drive Trossamfunn ?

Daniel NerdalDaniel Nerdal Innlegg: 3
redigerte april 21 i Religion

Stat og kommuner betaler milliardbeløp til norske trossamfunn.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn er en tilskuddsordning som ble opprettet i 1969 som i dagligtale omtales som statsstøtte til religiøse organisasjoner. Ordningen administreres av Fylkesmannen. Ifølge wikipedia er "beløpet som gis i tilskudd regnet ut ifra de midler det offentlige bevilger til Den norske kirke pr. medlem. Dette beregnes ut ifra alle registrerte medlemmer uavhengig av alder eller skatteevne. Etter tusenårsskiftet har dette beløpet ligget på ca. 600 kr."

I 2015 var det 749 forskjellige trossamfunn som fikk tilskudd fra staten. Alt fra kristne, muslimske, hinduisme, humanistisk, agnostisk og ateistisk. Den som for mest er Den Norske Kirke. Selv om de angivelig har flere milliarder på bok. Hvis kirken forfaller så tar staten regningen .

Bør det være slik videre. Eller burde medlem selv betale for moroen ? Er det en annen måte å gjøre det på ?

Pave Frans sa nylig at han håpte på en verden etter Corona, uten ulikheter. Blir det slik at vi skal slutte å betale skatt, eller skal Paven og co begynne ? Diskuter.


Kommentarer

 • sindre skollingsbergsindre skollingsberg Innlegg: 3

  vært år kan alle tros-og livssynssamfunn få et årlig tillegg sum fra staten, og tilskudds tellende medlemmer I 2018 lå statstillskuddet per medlem på 589 kr, og ifølge regjeringen.no lå antall på Tilskudds tellende medlemmer på 655 236, så utgiften i 2018 lå på 385 934 004 millioner kroner. jeg mener at tro er en privat sak og ikke en statlig oppgave å gi tillegg sum til tros- og livssynssamfunn, jeg mener staten skal bare gi penger til å vedlikeholde kirker og andre regiløse byggverk, på grunna det er en del av vår kultur og historie, ikke enkelt individs trossetning. denne tillegg summen staten gir til tros- og livssynssamfunn kunne heller gått til helse sektoren eller kutte i skatt og avgifter til samme sum.

 • Jone RandaJone Randa Innlegg: 4

  Enig. Det var nok en god ide på et tidspunkt. Og det fungerte nok bra i en periode. Men det er fremdeles et kors på flagget vårt, og nye borgere med ny tro produserer nye og flere troende enn urbefolkningen.

  Vi trenger kanskje ikke insentivere vår egen undergang?

 • sindre skollingsbergsindre skollingsberg Innlegg: 3

  vi vill forsatt ha de "kristelige" høytidene, ha de verdiene kristendommen først kom til Norge, men at vi ikke skal betale skatt for at folk skal gå i menigheten sin, det kan de gjøre selv med medlemskontingent. så det vill ikke bli noe problem med at en religion vokser frem, på grunn av vi har religionsfrihet og en sekundær stat. uansett har det alltid vokset nye religioner, det er ikke slik at verden har gått under av den grunn. vi kan ta romerriket som et eksempel at flere kulturelle og flere religioner kan fungere sammen, men det vill alltid finnes en dominerende religion i et land. bare vi skiller staten fra religiøse syn på hvordan samfunnet skal se ut, ser jeg ingen problemer hva slags dominerende religion Norge har.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.