"Sårbare" barn?

Debatta1Debatta1 Innlegg: 1

Hvilke barn er mest sårbare under corona-karantenen?

Hvem er "ressurs-sterke" foreldre? Hvilke ressurser er viktigst for barn/ungdom? Foresatte med høy utdannelse og god økonomi? Er et godt, stabilt hjem nødvendigvis knyttet til økonomi og hvor mange organiserte aktiviteter barna deltar i? Kan barn med mer tilbrakt tid i hjemmet ta skade av aktiviteter med familie? Er det mulig at barn av høyt utdannede foresatte har det spesielt vanskelig i disse tider? Burde samfunnet være lagt opp slik at infrastrukturen i familien ikke tåler en eller flere perioder med totalitære familie-samvær? Er det sånn, at "Kari" med en enslig far i 60% stilling på Super'n har et dårligere utgangspunkt enn "Ola" med en lege-mor og advokat-far?

Hva er god omsorg? Å ha muligheten til å sende barna på "aktiviteter"? Lære barna å trives i hjemmet/nærmiljøet, å sette pris på tilværelsen med familien tett på? Etter vel 6 uker karantene-dugnad, er det påfallende mange voksne som mener at deres kjære poder har det svært vanskelig hjemme. Spesielt "høyt utdannede" og "meget ressurs-sterke" foresatte er urolige for sine "heldige" barn, og lurer på hvordan barn med "vanlige"/"ressurs-svake" foreldre da har det?

På hvilken måte er vi en ressurs i våre barns liv? Er det kun økonomi som teller? Er tilstedeværelse like viktig? Kan det være at noen "ressurs-sterke" trenger kursing i hvordan å håndtere hjemme-livet med barna tett på? Når er det vi som foresatte svikter mest? Er det når vi ikke har økonomi til å sende barna fra oss til betalte aktiviteter? Eller kan det være når vi ikke vet hva vi skal gjøre for å få dagene til å gå med våre kjære små/unge rundt oss, uten å sende dem avgårde til et eller annet vi selv ikke deltar i?

Omsorgssvikt kan være så mye mer enn dårlig økonomi og mindre nettværk. Mindre nettværk kan bety bedre oversikt og tettere relasjoner, kontra store overfladiske nettværk.

Barn med andre underliggende utfordringer er en annen debatt. Jeg ønsker andres syn på akkurat dette med økonomi og ressurser.

Så mitt spørsmål er da; hvilke barn er mest sårbare?

Kommentarer

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.