Det er ingen lederdebatt i Arbeiderpartiet!

Arbeiderpartiet vil vinne valget med den lederen som partiet har i dag, nemlig Jonas Gahr Støre. Han er vår ubestridte leder av partiet.

Enkelte media og noen gamle politikere fra Arbeiderpartiet, det være seg både ordførere og tidligere ministre fra partiet, har den siste tiden lansert Jens Stoltenberg som ny leder i Arbeiderpartiet. Det synes vi i Senja Arbeiderpartiet er merkelig!

For det første, Jens har en viktig rolle som generalsekretær i NATO hvor han gjør en fantastisk jobb, og hans engasjement der vil iallfall vare fram til 2022.

For det andre, Jens sin tid både som leder i Arbeiderpartiet og norsk politikk er noe som var, dessverre vil mange si, men det er ei tid for alt. Vi kan ikke se at Jens Stoltenberg har ytret ønske om noe umiddelbar tilbakekomst.

Nedsnakking fremfor Framsnakking

Vi i Senja Arbeiderparti har vanskeligheter med å forstå hvorfor ikke Jonas har større tillit blant befolkningen. Politiske motstandere fra Høyre-siden i Norsk politikk har forsøkt å merke Jonas med «tåkefyrste» og «utydelig», uten annen grunn enn ren sverte-kampanje, slik vi ser det. For oss er Jonas svært tydelig på Arbeiderpartiets politikk.

Det er også fra andre hold påstått at han er for rik til å være sosialdemokrat. En del av rikdommen har han arvet etter sin bestefar. Å arve har vel aldri vært ulovlig i Norge? Og, Jonas sin økonomiske situasjon har vært kjent siden lenge før han gikk inn i politikken.

Dette er en klar melding fra nord. Jonas er den best kvalifiserte Statsministerkandidaten, med utdannelse fra Sjøkrigsskolen og som Statsviter fra studie ved institut d`Etudes politiques de Paris. Han var spesialrådgiver ved statsministerens kontor (SMK) fra 1989 til 1995, Ekspedisjonssjef ved SMK fra 1995 til 1997 og Statssekretær og stabssjef ved SMK fra 2000 til 2001. Jonas har også vært Generalsekretær i Røde kors.

I 2005 bla han utnevnt til utenriksminister av Jens Stoltenberg, som dannet sin andre regjering. Som utenriksminister jobbet han særlig med nordområdene og forholdet Russland. I 2010 fikk han sluttført Varangerfjord-avtalen om delelinjen i Gråsonen mellom Norge og Russland.


Politikken

Arbeiderpartiet blir alltid spurt om partiets politikk. Da sier vi; Følg med i timen!

For Nord-Norge, under ledelse av Jonas Gahr Støre, viser Arbeiderpartiet en fantastisk satsing i nord. På jernbane er det dobbeltspor på Ofotbanen, videreutvikling av Nordlandsbanen og realisering av Nord-Norgebanen, som er framtiden for nasjonen.

Det er foreslått i programmet, som skal godkjennes til våren, en storsatsing på desentralisert utdanning, krav om å skape flere arbeidsplasser og større ringvirkninger av naturresursene.

Videre sier Arbeiderpartiet at mesteparten av fremtidige statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo og forskriftsfesting av responstid for ambulanser, er bare noen av sakene.

Det er også viktig at partiet har gått inn for en større satsing på forsvaret i nord med helikoptre til Bardufoss, rekruttskole i nord, flytte flere ledelsesfunksjoner nordover og styrking av hæren i landsdelen. Dagens regjering valgte derimot å ikke stå for de avtalene som ble inngått på dette tidligere.

Idar Martin Herland skrev, i et glimrende innlegg i Dagbladet i Januar; «Hva FAEN har jeg å takke Arbeiderpartiet for», om alle reformen som Arbeiderpartiet har vært drivkraft for.

Her vises det til bl.a. Fødselspermisjon, rett til barnetrygd, rett til barnehageplass, rett til utdanning, rett til sykepenger og mye mer….

Dette er ikke bare en del av historien, dette er i dag, dette er noe Arbeiderpartiet under Jonas jobber med - nå, hver dag, hele tiden. Bare de siste ukene har Arbeiderpartiet på Stortinget tatt initiativ til, og fått flertall for, at permitteringer skal kunne forlenges slik at folk ikke mister jobben under denne pandemien. Vi har fått til å forlenge forhøyet sats av dagpenger, og det er forlengelse og forsterking av kompensasjonsordninger for å redde arbeidsplasser.

Jonas er som sagt en meget kompetent statsministerkandidat. Han har et sterkt engasjement for vår landsdel, og hele Norge. Og han har valgt å sette vanlige folk fremfor en økonomisk politikk han sjøl ville tjent på.

Senja Arbeiderparti mener det er en grunn til at pressen ikke lykkes med å skape en lederdebatt i Arbeiderpartiet. Det er fordi vi som er partifolk liker Jonas og heier på ham. Vi vet han er kompetent, han er «hel ved», som vi sier.

Vi er helt trygge på det positive engasjementet han har for vanlige folk og industrien i hele landet.

Han har vår fulle støtte!


Senja Arbeiderparti

Martin Ness, Tommy Sarnes og Ole-Roger Storås

Kommentarer

  • Reidar kaarbøReidar kaarbø Innlegg: 31

    Den 16. juni 2018 lanserte  Anniken Huitfeldt Jens Stoltenberg sitt comeback i norsk politikk til amerikanske forsvarstopper i et lukket møte, ikke til Arbeiderpartiet eller til det Norske Folket gjennom pressen.

    Dersom man vil  at USA skal ha kontrollen med Arbeiderpartiet, er Jens Stoltenberg, Anniken Huitfeldt og Espen Barth Eide gode valg. Om noen av dem har nødvendig integritet og tillit er en helt annen sak.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.