PCR-test sier ingenting om en person er syk eller kan smitte

Ronja UlvedatterRonja Ulvedatter Innlegg: 1

Når stadig strengere koronatiltak baseres kun på PCR-testen (Koronatest) bør myndighetene lese WHOs (Verdens Helseorganisasjon) nye retningslinjer fra 20.1.2021 og følge dem. PCR-testen har altfor stor feilmargin! Først når den utføres og tolkes riktig kan man vurdere restriksjoner. Kanskje vi ikke engang har noen pandemi lenger?

PCR-testen har aldri vært laget for å diagnostisere sykdom. Det sier til og med oppfinneren av denne testen, professor Kary B. Mullis.

Testen blir positiv også ved mikroskopiske mengder av viruset og sier ikke noe om personen er syk eller kan smitte. WHO innrømte allerede i desember at det er altfor mange såkalte falsk-positive resultater. En positiv PCR-test uten symptomer hos den testede er verdiløs!

I WHOs nye retningslinjer fra 20.1.2021 står det at PCR testen er ment som et hjelpemiddel for diagnose, og derfor må ethvert resultat vurderes i kombinasjon med flere forhold, bl.a.: tidspunkt for prøvetaking, pasienthistorie, helsetilstanden til den testede, bekreftet status for eventuelle kontakter, m.m. Resultater som så vidt er positive må tolkes veldig nøye. Sannsynligheten for at en person som har testet positivt virkelig er infisert, avtar etter hvert som utbredelsen av Korona avtar.

Dessuten, med så mange positiv testede (hvis de ikke er falsk-positive), samtidig få syke / innlagte burde dette være et godt tegn, nemlig at vi har oppnådd høy immunitet i befolkningen.

Likevel blir koronatiltak stadig strengere, massevaksinering er i gang, tvangstest ved grensen, det vurderes til og med innføring av vaksinepass som må godkjennes av datatilsynet og vil frata de som ikke vil la seg vaksinere mange rettigheter. Lover må overstyres men da må resultatet/målet være proporsjonal til tiltaket. Er det virkelig det? Jeg mener både Grunnloven (diskriminering), Menneskerettighetenes artikkel 27.1. og loven om "Samtykke til helsehjelp § 4-1." blir berørt av dette. Innføring av vaksinepass er en tvangsvaksine gjennom bakdøren!

Hvis myndighetene / helsepersonell følger disse retningslinjene, og det bør de, vil tallet på korona-"smittede" høyst sannsynlig synke, selv om helsetilstanden i befolkningen er den samme. Jeg lurer på om myndighetene vil fortelle oss sannheten om PCR-testen eller vil de presentere dette som et resultat av en vellykket massevaksinering?

Kilde:

WHO Information Notice for IVD Users 2020/05

WHO Finally Admits COVID19 PCR Test Has a ‘Problem’ | Principia Scientific Intl.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.