Sofa-Velgerne som ikke stemmer kan endre kursen for Norge! til høsten!

Vi er heldige som bor i Norge. Ca. Verdens beste land å bo i.

Nå er det merkelige tider med Korona, og tiltak noen steder som virker helt absurde! Andre steder merker folk ingenting, men Norge er et langt land!

Noen er forbannet over grepene til myndighetene, andre synes dem er for milde, atter andre mener at dem er ulogiske siden det ikke er kontroll over hvem som er unntakene, og hvorfor!?. Nå er vaksineringen igang, mange er lettet fordi de lengter etter en normalitet og trygghet, andre er skeptiske og ønsker ingen vaksine.

Mange er sinte fordi natur raseres og vindturbiner settes opp, til tross for at Norge produserer ren strøm med overskudd fra før. Andre sier at vi trenger vindkraft, fordi vi må gjøre Norge hel- Elektrifisert!

Noen benekter klimakrise, andre sier at det er nå vi må handle for å unngå krisen, andre sier at det ikke er noen krise. Hva er fakta?

Mange synes at valget I USA er en redning for Biden vil fortsette det grønne skiftet, andre syens dette er galskap, de følger ofte Trump sin linje med at det vil føre til energikaos, og at økonomien vil kollapse dersom man sender den til land som ikke deltar i Paris avtalen med kutt i utslipp av Co2.

Kina mfl. skal ikke begynne å kutte utslipp før i 2030, tidligst, men planlegger først å øke sine utslipp med 4-500% først. Mange kullkraftverk bygges nå!

Globalisme vs najonalisme(IKKE Nasjonalsosialisme!)

Dette er bare en promille av det vi er uenige om i Norge.

Mange er for EU Mange er imot EU. Vi er et delt folk!

Mange ser en klimakrise, andre ser den ikke.

Ytringsfrihet vs Tankefrihet? Store spørsmål og tema har vært oppe til debatt!

Så hvem skal vi stemme på? De som sitter eller de som vil ha en ny kurs, en virkelig ny kurs? De som vil reforhandle EØS eller skrote den, eller de som vil ha mer EØS, og helst EU medlemsskap?

Min samboer sier at hun ikke stemmer ved valg fordi det ikke betyr noe hva hun mener eller vil. Nei, bortsett fra innen for husets fire vegger, så betyr ikke hva hun vil noe særlig og her er det stort sett hun som setter skapet der det skal stå! Hun har meninger! Hun kan ta del i diskusjoner være seg om vi burde bli flinkere til å rydde opp i verdenshavene, eller om vi burde begynne med mer søppelsamling på turene med hundene våre. Hun bryr seg mye om helse, de fleste av oss har eller vil nok oppleve helseplager, uansett så dør de fleste av oss av at noe stopper opp, bortsett fra dem som mister livet ved drap eller ulykker. Hun bryr seg om svært mye mer, og ikke bare det som angår oss, naboen, venner men også langt vekk i verden der folk lider, men som vi ikke ser. Så hvordan kan valg endre noe?

Det hjelper ikke og stemme ved valg, det blir samme det samme, de sakene som betyr noe, de forblir, mener hun.

Ja, det blir nok det, bortsett fra noen symbolsaker som slår igjennom, og snubletråder legges ut hver gang det er i ferd med å skje litt større endringer, sånn som pensjonsreformen, vedtatt av en Regjering, men som trer i kraft først når den neste tar over....

Vi har en verden som står ovenfor store utfordringer nå.

Korona og hva skjer?

Blir livet normalt igjen?

Må alle vaksineres?

Hvor manger er gått konkurs og har mistet hjemmene sine?

Noen lurer på hvorfor vi tar imot Flyktninger nå, mens grensene er stengte, andre mener vi bør gjøre mer for å hjelpe dem som kanskje ikke kan få sykehusbehandling om dem blir syke der dem er i leirer. Andre sier at vi ikke bør ta imot noen!

På Stortinget er det minst 142 medlemmer av samme bevegelse, Europabevegelsen. Tallet øker etterhvert som antallet medlemmer på Stortinget øker. Nå er det totalt 169 på Stortinget. Har dette noe og si for Politikken?

Norge har hatt to avstemninger om EU, men vi er under konstant EU påvirkning.

Hvorfor? Vi er medlemmer av EØS avtalen! Ok.

Hvorfor har vi den avtalen? For å få handle med EU, er ofte svaret. Men det har vi da alltid gjort! Helt siden EU ble opprettet, faktisk var Norge med på etableringen av EU!

Før EØS hadde vi EFTA avtalen. En av de få forandringene etter EØS var at det ble fri flyt av fire ting. Men var disse fire friheter ett gode for alle?

Jeg er skeptisk!

Norge er et Demokrati!

Vi skal selv bestemme over hvem som skal bestemme, og styre landet vårt! Og være valgt Politiker er ett tillitsverv! Man jobber for flertallet, ikke imot det!

Der er vel kanskje ingen partier som er tydelige for om dem er for eller imot både EU og EØS!?

Eller?

Dette spørsmålet lar jeg henge i lufta, for om folket vil ha en reell forandring i Norge til høsten og man ikke liker de som sitter nå, og heller ikke likte dem som styrte sist, så kanskje vi skal stemme annerledes i september!? De som styrer nå, og de forrige var medlemmer av Europabevegelsen ca 100%

Så om du lot være å stemme ved forrige valg, kanskje nå kan du få det du vil ha, ved å stemme på de verdiene som står deg nærest. Les alle partiers programmer. Se hva som bondefanger og hva som befrir.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.