Høyre rævkjører grunnloven med "mange bekker små"

Vedtak etter Grunnlovens § 115 krever tre fjerdedels flertall. Nå ønsker regjeringen å bruke § 26.2 med den begrunnelse at myndighetsoverdragelse til ERA er «lite inngripende i Grunnloven», en politisk manøvrering for å få til et vedtak i Stortinget med alminnelig flertall istedenfor tre fjerdedels flertall.

Derfor deler regjeringen opp sitt store inngrep i mange små inngripende og vedtar dem på rekke og rad med simpelt flertall med såpass mellomrom at det ikke fremstår som ett stort inngripende.

Eller som Dag Sørås sier det (fra Rorbua?) : "Kuken glir så langsomt og forsekti inn i rævhållet dett at når du til slutt e fullstendig rævkjørt så e det som om kuken alltid har vært der."

Fremtidige politikere i Norge blir bundet opp på hender og føtter og kan i praksis bare forvalte EU sine vedtak. Denne gangen skal den fjerde jernbanepakken trumfes igjennom, tilsammen utgjør pakkene et betydelig inngrep i Grunnloven.

Dersom en oppdeling, en jevnlig svekkelse av Grunnloven med en bit her og en bit der, til sammen blir et STORT inngripende som må behandles etter § 115, da har våre politikere over lang tid brutt Grunnloven, ikke utilsiktet eller ved et uhell, men planmessig og bevisst i den hensikt å flytte suverenitet vekk fra folket over til EU, på en måte som bør kunne forfølges med riksrett.

Kommentarer

 • helge hofsvanghelge hofsvang Innlegg: 214

  garantert ...de såkalte ..store vil alltid kødde med o ss ..bønda

 • Jan Erik DahlhaugJan Erik Dahlhaug Innlegg: 2

  Politikerne på stortinget har ikke avgjørende makt i endring av grunnloven eller andre lover. Det er statslederens udelte rett å avgjøre lovendringer enten det er grunnlov eller alminnelig lov!

  Når det gjelder grunnloven så skal endringen skje først etter 2/3 flertall i to etterhverandre påfølgende storting. Borgerne gies mulighet til ved valg å si mening om grunnlovsendring! Det betyr at det skal være et stortingsvalg imellom avstemminger Først etter at nytt storting har trådt sammen og oppnådd slikt flertall kan dette sendes med statsministeren til statslederen for videre behandling. Denne behandlingen er at departementet legger tilrette grunnlaget for avgjørelsen, får den juridisk korrekt Deretter overlates dokumentene til HM Kongens rådgivere som i sin tur framlegges for statslederen Signerer HM Kongen er grunnloven endret, gjør han det ikke så blir det ingen grunnlovsendring.

  På samme måte er det med alminnelige lovendringer men de kan sendes med Stortingets løpedame, statministeren som er borgernes utsending til statslederen vår etter simpelt flertall i sittende storting.

  Slik det foregår nå så legger stortinget tilrette grunnlaget for avgjørelsen og tar avgjørelsen uten mellomgående stortingsvalg Det er det ikke grunnlag for og at stortinget opptrer med avgjørende makt i forbindelse med lovendringer er i strid med grunnloven § 25 og forbudet mot å tilføre makt til fremmed makt. Og det er en meget farlig situasjon, det kan ikke ropes høyt nok varsku!

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.