Politisk amerikansk president?

Det må da være noen som har sovet i timen når en amerikansk president representerer en politisk retning.

Presidenten er og skal være leder for alle, en statsleder En utvelgelse av en statsleder bør være en tilsettingsprosess der valget faller på den som har størst kunnskap om statsrett Statslederen i Norge forvises fra stortinget når politiske forhandlinger foregår og kan ikke opptre i lovgivende makt. Derimot skal alle flertallsavgjørelser forelegges statslederen for godkjenning etter råd fra sine rådgivere.

Det er en merkelig og meget uheldig ordning at en president representerer en politisk retning og selvsagt nesten umulig å stille presidenten til ansvar i en riksrett.

I Norge er det kun statslederens rådgivere som kan stilles for en domstol i en riksrett (i tillegg til stortingsrepresentant og HR. dommer) Monarkens person er hellig og kan ikke straffeforfølges eller straffes. Det er fordi det er umulig for HM Kongen å sette seg inn i alle saker han skal undertegne. Statslederen er ment å stort sett undertegne det rådgiverne råder etter forespørsel fra flertall i stortinget. Men så er det en mulighet for at det kan fremmes direkte fra folket klage på et fra stortinget fremmet forslag eller andre forhold som folket er uenig i

Etter mitt skjønn må et presidentvalg som er en tilsetting av statsleder være upolitisk og ikke tilhøre en politisk retning. Kun på den måten kan fundamentet i demokratiet fortsette virke

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.