Nord-Korea i Norge. Hjernevask på sytti- og åtti-tallet. To tilfeller.

Lars MoanLars Moan Innlegg: 87

Finnes det noe historisk eksempel på hjernevask og intellektuell ensretting i Norge, som ligner på den det nordkoreanske regime øver på egen befolkning i dag?

Selvfølgelig er det stor forskjell på et liberalt, vestlig demokrati som Norge, og en autoritær ett-parti-stat med nedarvet lederrolle, som Nord-Korea. Norge forsøker å opplyse befolkningen sin, mens regimet i N.-K. forsøker å bedra sin befolkning.

Men selv føler jeg meg utsatt for to tilfeller av bedrageri av staten Norge, under min oppvekst på sytti-tallet. Og det gjelder den totale fortielse av jødehets og den industrielle revolusjon. Ja, du leste riktig: Jødehets og den industrielle revolusjon - to historisk ganske store saker, ble fortidd i min skoletid. Fra 1.klasse i 1977 til russefeiring i 1989, forekom det ikke jødehets som tema i pensum. Ikke ett negativt ord om jøder ble referert under alle de 13 årene.

Min religionslærer på videregående sa en gang, at da han var liten, var det vanlig å si "gjerrig som en jøde". Det er det eneste spor av folkeopplysning om historisk/samtidig jødehets i alle mine 13 år i offentlig skole. Fra grunnskole til videregående - taust om temaet.

Den industrielle revolusjon ble like taushetsbehandlet. 13 år uten opplysning om de enorme fremskrittene industri og masseproduksjon skapte. Jeg hørte bare om ulønnsomme fabrikker som måtte subsidieres av staten, og massedød av fisker i elver og sjøer som ble forurenset av fabrikkenes utslipp av miljøfarlig avfall. Fabrikkansatte Å jobbe på fabrikk var ensbetydende med å ødelegge seg selv og naturen, samtidig som at det var fullstendig ulønnsomt. Staten måtte betale store ekstrakostnader fordi industrien var ulønnsom. Og disse ekstrakostnadene rammet til slutt, hver og en av oss.

Etterpåklokskap: Jøder ble demonisert, hetset og mindreverdighetsforklart, over en lav sko, i Norge før krigen.

Den industrielle revolusjon er det beste som har skjedd menneskeheten. Menneskeheten blomstret, og ble kvitt mange av sine plager, i og med den velstand og vareoverflod som den industrielle revolusjon, gav.

Og begge deler hadde vært interessant informasjon for en vitebegjærlig små-rolling! Men i Norge var det fullstendig tyst om begge deler! Jeg vet derfor en hel del om hvordan det føles å vokse opp i en informasjons-begrenset stat, hvor myndighetene bestemmer hva du bør vite!

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.