Hvor ble det av 80 milliarder i skatt fra selskaper i 2019 ???

Grafen viser tallene fra SSB for Skatt personer og for avgifter (mesteparten fra personer), og fra selskaper. Tallene er ikke korrigert for noe. Tendensen er klar: Selskaper har gitt redusert skatteinngang, mens skatt fra personer og avgifter har økt jevnt. Dette kan i stor grad skyldes krisen i oljenæringen som begynte å bedre seg i 2017.

Derfor er det så rart at tallene fra 2019 viser 80 milliarder kroner mindre i skatt fra selskaper enn mange hadde forventet. Men ingen medier stiller spørsmål ved saken, og Finansdepartementet har ikke opplyst noe om årsaken.

Skattegapet, som jeg kaller gapet mellom skatt fra personer pluss avgifter og skatt fra selskaper var i 2019 hele 328 milliarder kroner MER enn i 2012. Summen av det selskaper har betalt mindre i skatt er hele 1760 milliarder kroner (Igjen: ikke korrigerte tall, det reelle beløpet er noe lavere)

Hvor ble det av pengene? Noe forsvant i krisen i oljenæringen. Noe forsvant med Equinor. Noe forsvant til skatteparadiser. Noe gikk i svart arbeid. Og selvfølgelig, noe forsvant i skattelettelser. Hvor mye som har forsvunnet hvor, får andre beregne. Uansett er tallene foruroligende.

Kommentarer

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.