Norge! Litt ditt?

Idar Martin HerlandIdar Martin Herland Innlegg: 11
redigerte mars 8 i Politikk Norge

Litt ditt…. Vi kjenner slagordet fra COOP reklamene. Videreføringen av de gamle Samvirkelagene bygger på sosialdemokratiske prinsipper. Vi eier «alle» en bit av butikken, og alle får en bit av kaken. Eller overskuddet. Fine tanker. Fra reklamen: «Overskuddet fra våre butikker skal ikke gå til en milliardær i Amerika, men til alle eierne og brukerne her i Norge!» Dette er jo også idealet industrilandet Norge var tuftet på. Vann ble til strøm som drev fabrikkene som sysselsatte menneskene. Vi brukte våre felles naturressurser til å bygge og drive butikken, og overskuddet delte vi mellom oss. Men mesteparten sendte vi videre til barn og barnebarn. Passet var beviset på eierskapet, og 17. mai feiringen av hva vi var.

I politikken er det tre hovedretninger når det gjelder dette. Hvordan butikken Norge skal bygges, drives og eies. Sosialistene (kommunistene) mener at butikken skal bygges, drives og eies av oss alle. Staten. Partiet Rødt er et typisk eksempel. Det andre ytterpunktet er de borgerlige partiene. (konservative) Borgerne blant oss. De mener at private aktører er flinkere til både å bygge og drive butikker. Typisk partiet Høyre. Midt imellom finner vi dem som mener at det mest effektive er en kombinasjon av disse. (sosialdemokratene) De mener at de beste butikkene bygges, drives og eies av staten og private sammen, men der staten har det siste ordet for hvordan den skal drives. Det er Arbeiderpartiet.

Litt på siden finner vi Senterpartiet. Partiet som tidligere het Bondepartiet er for og av dem som eier og driver jord i Norge. Bøndene. De mener at butikken Norge skal bygges og drives på en slik måte at det kommer bøndene til gode.

At overskuddet skal gå til eierne, det er alle enige om. Både politikere og velgere.

De fleste er også enige om at kommunisme ikke er så effektivt i praksis. Staten kan bygge, drive og eie alt, men det gir ikke de beste butikkene. Om private skal bygge, drive og eie alt, gir det flotte butikker. Men de fleste vil være enig i at fordelingen av inntektene da blir urettferdig. Derfor kan vi konkludere at «folk flest» i Norge er sosialdemokrater.

Et konkret eksempel på hva politikk betyr i praksis, er selskapet Cermaq. De driver i dag med fisk, men ble opprinnelig opprettet på -20 tallet for å sørge for korn til folket. Opprinnelig var de 100 % eiet og drevet av staten. Men staten solgte seg gradvis ned. Det er ikke å stikke under en stol at butikkene blir litt bedre med noen impulser fra det private næringslivet. Da «de rødgrønne» gikk ut av regjeringskontorene eide staten 59,17 % av aksjene, og kunne dermed bestemme hvordan driften skulle være. Om den ville. Staten tok seg også av ca 60 % av inntektene.

Noe av det første Høyre og Frp gjorde da de kom til makten i 2013, var å selge alle statens eierandeler i Cermaq. I 2014 kunne næringsminister Monica Mæland kunngjøre salget og følgende:

«- Jeg synes det er positivt at et stort internasjonalt industriselskap nå kjøper Cermaq. Det bekrefter at norsk oppdrettsnæring oppfattes som en spennende sektor i et internasjonalt perspektiv, sier hun videre.» Sitat slutt.

Selvfølgelig spennende for henne. Og for Mitsubishi. Som vil ta seg av inntektene inn i evigheten. For oss tidligere eiere er det derimot tapte fremtidige inntekter og kontroll med selskapet. Altså har selskapet gått fra den ene ytterligheten, kommunismen, via sosialdemokratiet, til den andre ytterligheten. 100 % privat kontroll med både drift og inntekter. Coop og Cermaq. Hva Norge var, og hva Norge blir? Hvem vet.

Det jeg lurer på, er hvorfor AS Norge ledes av konservative partier, når «folk flest» er sosialdemokrater. Vil det Norske Passet i fremtiden kun være et symbol på hva som var?


Kommentarer

  • Reidar kaarbøReidar kaarbø Innlegg: 58

    Når alle de gode skatteobjektene er solgt ut og ikke lenger gir skatt til Norge men bare til skatteparadiser, når formuer og arv er skattefrie, når aksjeutbyttet er gjort skattefritt, og når jobbene besettes av utlendinger som skatter til de landene i EU som de kommer fra, hvem skal da gi høyreregjeringen penger til å kjøpe jagerfly, ubåter, fregatter og annet krigsmateriell ?

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.