Eiendom i Sverige - en utfordring nå i disse Covid-19 tidene

Paal Arve SirnesPaal Arve Sirnes Innlegg: 3

Nordmenn bosatt i Norge med eiendom i Sverige har det ikke så veldig enkelt i disse dager, noe jeg forsøker å belyse nedenunder.

1.      Éndagstur til eiendom i Sverige

Covid-19 forskriftens § 5 forklarer reglene som gjelder i forbindelse med karanteneplikt ved ankomst til Norge, mens § 6 forklarer unntakene fra § 5.

 Deler av forskriftens § 6, 3.avsnitt lyder som følger:

«Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 ved retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom personen overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom personen i Sverige eller Finland har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.»

Forskriften forklarer på en forsøksvis opplysende måte hva som er kriteriene for unntak fra karanteneplikten, dog er det problematisk å forstå hva som legges i begrepet «avverge store materielle skader», og dette inntrykket forsterkes av at erfaringene med kryssing av grensen ved noen få anledninger i nyere tid nå senere tid er delte, idet noen av disse grensekontrollørene ved retur til Norge slår seg til ro med forklaringen om at alle kriterier er oppfylt (dagstur, nødvendig tilsyn og vedlikehold, ingen nærkontakt med andre, ingen butikkbesøk), slik at det er uproblematisk å ta seg inn igjen i Norge, mens andre grensekontrollører forklarer rimelig detaljert at kriteriene for å unngå karanteneplikten er at det skal dreie seg om sprukne vannrør, naturkatastrofer, eller andre større ting som har skjedd, og at turen til eiendommen skal være utledet av at man som eier har sett seg nødt til å reise over til eiendommen for nærmest «å plukke opp restene» etter det inntrufne.

Det handler ikke om at jeg ber for min (og andre eieres) "syke mor» for at vi som tilfeldigvis eier en eiendom i Sverige (og Finland) skal kunne dra på hytten og ha det kjekt. Men det handler her om at vi må kunne ha anledning til å forebygge forfall, herunder forebygge sannsynligheten for at uvedkommende (som ser at eiendommen etter hvert ser rimelig fraflyttet ut etter hvert som månedene går og vegetasjonen gror på eiendommen) skal gjøre hærverk og innbrudd.

Slik jeg oppfatter nyhetsbildet pr. dags dato, ligger det an til at grensekontrollen muligens videreføres utover 15.mai, og da sier det seg selv at forfallet blir rimelig stort på eiendommene rundt om i Sverige og Finland som eies av nordmenn bosatt i Norge dersom bestemmelsene her i § 6 skal forstås slik at dette utelukkende gjelder akutt inntrufne omstendigheter som må ryddes opp i.

Av den grunn tror jeg følgende er viktig:

·        forskriftens § 6 må utdypes slik at den er tilstrekkelig opplysende til å ikke gi rom for tolkninger om hva som er å anse som en nødvendig reise til eiendom i Sverige og Finland

og/eller

·        den tillit vi som eiere av eiendom i Sverige og Finland er gitt ved at vi skjønnsmessig kan vurdere «hvor grensen går» for hva som anses å være strengt nødvendig tilsyn og vedlikehold, må vi kunne ha, og da kan det ikke være dagsformen til den respektive vakthavende grensekontrollør som skal være utslagsgivende for om vi har oppfylt kriteriene inn under § 6 slik at vi dermed kan passere «fritt» over grensen til Norge, eller om vi blir ilagt en 14 dagers karantene. Når passeringstidspunktet fra Norge til Sverige om morgenen kan dokumenteres, bilen inneholder medbrakt niste fra Norge, inneholder verktøy samt arbeidstøy til bruk for én dag, samt at det ikke forefinnes én eneste vare eller handlepose fra svenske butikker/kjøpesentre, bør det kort og godt ikke være spørsmål om hvorvidt en éndagstur er strengt nødvendig eller ikke.

2.      Karanteneregelen - forbud om overnatting på egen fritidseiendom i Sverige/Finland

Nordmenn med eiendom i Sverige/Finland som setter seg i bilen for å kjøre inntil flere titalls mil for å kunne ha tilsyn med eiendommen og utføre strengt nødvendig vedlikehold, har som beskrevet over ikke anledning til å overnatte på egen eiendom. Basert på at alle andre elementer i forskriftens § 6 punkt 3 etterleves (ingen butikkbesøk, ingen kjøpesenterbesøk, ingen kontakt med andre enn husstandsmedlemmer), kan ikke jeg forstå hva slags fare det skal være for at man skal eksponeres for smitte selv om man skulle kunne ha anledning til å overnatte på egen eiendom.

Jeg tror det er svært få nordmenn nå om dagen som er interessert i å kjøre inntil flere tiltalls mil for å besøke sin fritidseiendom utelukkende i den hensikt at man skal sitte og kose seg i solveggen og nyte et glass medbrakt Solo Super. Jeg tror derimot at vi er mange som har et forhold til/er oppriktig glad i disse eiendommene vi har «over grensen»; vi ønsker å kunne passe på disse eiendommene, vi ønsker å kunne utføre nødvendig vedlikehold (herunder også forebyggende vedlikehold), og det er særdeles begrenset hva man kan få gjort i løpet av et opphold i tiden mellom demring og skumring innenfor én og samme dag, - dog er det jo et lyspunkt at dagene i noen uker nå fremover blir lengre og lengre frem mot sommersolverv.

Jeg er særdeles ydmyk overfor de langt større utfordringer, problemer og kriser mange her i Norge står i nå om dagen sett i forhold til det jeg tar opp ovenfor her. Jeg tror imidlertid at det er viktig å forsøke å tilnærme seg hverdagen igjen i et riktig tempo med en passe steglengde. Etterlevelse av elementene i Covid-19 forskriftens § 6 punkt 3 (unntatt elementet omhandlende overnattingsforbud) tilsier at en tur til eiendommen i Sverige/Finland som inkluderer overnatting, er minst like trygg hva smitterisiko angår som et butikkbesøk i den lokale dagligvarebutikken her i Norge. Mitt håp er derfor at myndighetene også ser dette, og at det derfor snarlig kan lempes på restriksjonen omhandlende forbud mot overnatting på egen eiendom i Sverige/Finland.

Kommentarer

 • Lars randbyLars randby Innlegg: 12

  Er det forskjell på det en eiendom i Sverige og en i Spania annet enn avstanden? På lik linje med annen eiendom folk kan ha i utlandet finnes det løsninger for vedlikehold og ettersyn lokalt der eiendommen er. Har man ikke lagt noen nøkkel igjen lokalt fungerer vel postgangen fortsatt til utlandet. Ring en vaktmester eller lignende der man har hytte og betal denne for ettersyn og vedlikehold, vanskeligere er det vel ikke.

 • Terje WaalTerje Waal Innlegg: 1

  Jeg gjør meg jo noen tanker når jeg kjører E6 mellom Svinesund og Oslo en mandags morgen, og omtrent hver fjerde bil er svenske ukependlere på vei fra Sverige til sine arbeidsplasser på Østlandet. De omgås sikkert familie og venner hjemme i Sverige, og arbeider sammen med oss på sine arbeidsplasser her i Norge. Har vondt for å forstå at om jeg reiser en dagstur til min stuga i Värmland, så utgjør jeg en større smitterisiko enn ukependlere fra våre naboland i øst.

 • Paal Arve SirnesPaal Arve Sirnes Innlegg: 3

  Terje Waal: ditt adferdsmønster genererer overhodet ingen større smitterisiko. Det å dra på en dagstur til "din stuga" uansett hva som er ærendet ditt, genererer overhodet INGEN smitterisiko dersom du setter deg i bilen, drar direkte dit, og returnerer direkte derfra. Det vet du, det vet jeg, og det vet vi alle. Takk til deg som forstår mitt egentlige budskap :-)

  Generelt til jordkloden som sådan: Covid-19 forskriftens § 6 (som blant annet forklarer hvordan det skal forholdes når bosted og arbeidssted er i to tilstøtende land) legger opp til en særdeles liberal praksis hva gjelder innbyggere bosatt i naboland som har arbeidsplassen sin i Norge idet karantenereglene er unntatt. Forskriften er jo norsk, og det betyr selvsagt at norske myndigheter ikke kan instruere folk bosatt i naboland som har jobb i Norge om hvorledes de skal agere i hjemlandet når de har fri. Nå har jeg god tro på at broderfolket i våre tilstøtende land er bevisst eget ansvar, og at de dermed gjør det samme som ansvarlige nordmenn gjør for å holde seg klar av Covid-19, og i så måte er jeg ikke dypt bekymret for enkeltindividets adferd.

  Jeg forstår Intensjonen bak Covid-19 forskriftens §6, men den har som forklart ovenfor betydelige brister, og når vi attpåtil ser hen til smitteapp-regimet som delvis er innført, går ikke dette i hop i det hele tatt; vi som som bor innenfor landets grenser er pålagt restriksjoner som anses nødvendige av myndighetene, og vi er tilbydd bruk av en app, mens andre tilstøtende land har slakkere restriksjoner i et betydelig format (som medfører at smitte-appen innført i Norge "faller gjennom" og dermed har en ikke fullgod verdi).

  Og da er selvsagt spørsmålet: Har de som er satt til å styre oss, - og som har forklart oss beboere her i landet gang på gang hvilke basale regler som gjelder for å unngå smittespredning, tatt inn over seg at det er åpenbare feil og/eller mangler samt logiske brister vedrørende regelregimet som er lagt for dagen for å slå ned pandemien her til lands??

 • Einar RudaaEinar Rudaa Innlegg: 1

  Hei Sinnes , liker ditt innlegg og kan ikke være mer enig . Kan jeg bruke ditt første innlegg i Facebookgruppen : gruppen for oss med fritidsbolig i Sverige ? Er du medlem kan du jo poste det selv vi er nå over 4100 medlemmer. 👍

 • Paal Arve SirnesPaal Arve Sirnes Innlegg: 3

  Hei Einar Rudaa!

  Vær så god - legg ut!

  Mvh. Paal Arve Sirnes

 • Eivind DaljordEivind Daljord Innlegg: 14

  Han drar sikker ikke "bare" rett til hytta når man er i Sverige så handler man som regel i butikkene også og da er smittefarene der med en gang, og svenskene har vel seg sjøl å takke for at vi nordmenn ikke kan dra ditt uten at vi må i karantene, de har jo omtrent latt viruset boltre seg fritt med 8-9 ganger så mange dødsfall osv enn Norge, blir nok ikke tilatt å dra ditt før tidligst 2021 eller senere hvis de ikke skjerper seg.

 • Erling ErvikErling Ervik Innlegg: 24

  "Og da er selvsagt spørsmålet: Har de som er satt til å styre oss, - og som har forklart oss beboere her i landet gang på gang hvilke basale regler som gjelder for å unngå smittespredning, tatt inn over seg at det er åpenbare feil og/eller mangler samt logiske brister vedrørende regelregimet som er lagt for dagen for å slå ned pandemien her til lands??"

  Siden det nesten ikke finnes tilfeller av SARS-CoV-2 smitte i Strømstad/Nordby området er det nok ikke smittevern som ligger til grunn for forbudet mot å dra til Sverige. For øvrig gjelder de samme smittevern regler i Sverige som i Norge. Hold deg hjemme dersom de er det minste syk. Hold avstand og vask hendene osv. osv. Og det har vært det samme hele tiden, bortsett fra at Norge stengte ned alt, noe vi ikke har fått sett resultatet av enda. Men bare vent utover sommeren og høsten når tusenvis av bedrifter går konkurs, og Erna bruker enda flere milliarder av vår oppsparte kapital.

  Nei, stengningen mot Sverige er for å hindre handelslekkasje. Hvis noen er interessert i å se hvordan Sverige jobber mot covid-19 så anbefaler jeg å gå inn på YouTube og søke etter: "Presstreff om covid-19" Daglig sending kl. 14:00 presis.

  Alle dere som er så glade for at bare et par hundre i Norge er døde med covid-19 i løpet av de siste tre månene, så tenk litt på at i løpet av de samme tre månedene så har ca. 10 000 dødd uten å være smittet av SARS-CoV-2. Men det gjør jo ikke noe, så lenge de ikke er døde av Coronaviruset?

  I Sverige dør det normalt ca. 20 000 i løpet av samme tidsrom. Av disse har drøyt 4000 vært smittet. Muligens hadde noen færre vært døde med stengning som i Norge, Men husk på at ikke alle de døde i Sverige som har dødd MED covid-19 ikke nødvendigvis har dødd AV covid-19. Men de telles likevel som døde av det, for enkelthets skyld, eller for å skremme folket til å følge smittevern reglene.

  Det er ingen tvil om at SARS-CoV-2 er et veldig smittsomt virus, og at mange som har dårlig helse fra før, eller er overvektige ligger i faresonen om det blir smittet. Men for de som er i faresonen og enda bor hjemme, kan faktisk selv sørge for å ikke bli smittet. For de som er på ett eller annet hjem, er det verre. Så vi har kanskje utsatt døden med noen måneder for disse til en svært høy pris for de som er unge og arbeidsføre.

  (Og foresten jeg er 74 år og har underliggende sykdommer, men jeg mener det må være opp til meg å passe meg så jeg ikke blir syk. Staten må gjerne komme med råd og veiledning, men de bør ikke bestemme over oss.)

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.