Skal lærere og barnehagepersonell ofres som "collateral damage"?

Siv SangoltSiv Sangolt Innlegg: 1

Regjering har i samråd med FHI og Helsedirektoratet hatt et uttalt mål om prioritere barn og unge i pandemisituasjonen vi befinner oss i. I fjor da landet ble nedstengt stod vi overfor et virus man antok smittet lite blant barn og unge i tillegg til at det var lite sannsynlighet for å utvikle alvorlig sykdom. Derfor baserte man praksis om smittevernregler, kohorter m.m på bakgrunn av den kunnskapen som var tilgjengelig da.

Nå har viruset mutert til varianter som både smitter lettere og gir større risiko for alvorlig sykdom og død også blant barn og yngre aldersgrupper. Smitteveilederen er oppdatert med minimale justeringer og baserer seg på anbefalinger og «kan» formuleringer til tross for at grunnpremissene for å kunne holde åpent har forandret seg totalt. Er det virkelig akseptabelt at visse yrkesgrupper ikke skal ha krav på et helsemessig forsvarlig arbeidsmiljø? Når smittevernet ikke kan ivaretas i barnehage med å holde avstand, munnbind etc. er eneste forsvarlige løsning at personalet for tilbud om vaksine. Dersom myndighetene ikke vil prioritere disse yrkesgruppene i vaksinekøen er eneste forsvarlige konsekvens å holde skoler og barnehager stengt. 

Jeg har en mistanke om at regjeringens politikk på dette området enklere lar seg gjennomføre fordi dette er typiske kvinneyrker og at de som er mest eksponert for smitte er også de samme som står lavest på den interne rangstigen innenfor lærerprofesjonen. Dess yngre barn en jobber med dess lavere status, selv om det kanskje burde vært omvendt. Jeg tror ikke andre yrkesgrupper med høyere lønn og status hadde funnet seg i å få beskjed om at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for dem. I solidaritet med lærerne bør vi alle ta kraftig avstand fra å «ofre» yrker slik det legges opp til.

Siv Sangolt

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.