Medias sjokkerende kunnskapsmangel om klima, herunder MDG's drømmerier

MDG har landsmøte, og trosartikkelen "menneskeskapt klimakatstrofe" ruller videre som en absolutt sannhet, 19. mai i fjor kunne klima-statsråd Rotevatn gledesstrålende fortelle at CO2-utslippene var redusert med 17%, og i dag er de redusert med 7% (i forhold til gjennomsnittet de siste år).

SPØRSMÅL 1: Hvor mange, mediene inkludert, vet at antropogene (les: menneskeskapt) klimagassutslipp utgjør knappe 5% (jada, du leste riktig, knappe 5%) av klimagassutslippene, naturen bidrar med drøye 95% - VET DERE DETTE ???? (CO2-reduksjonen var/er derfor under 1%).

CO2-innholdet stiger med ca. 2 ppm pr år, om vi kutter det antropogene utslippen til null vil det ikke ha målbar innvirkning på klodens temperatur (denne forklaringen er komplisert men iht. den tradisjonelle naturvitenskap).

Carbon-fangst seiler frem som en storindustri og nærmest en frelser.

SPØRSMÅL 2: Hvor mange, mediene inkludert, vet at det er ca. 50 ganger mer CO2 oppløst i havet enn i atmosfæren, og at hvis vi på kunstig vis senker CO2-innholdet i atmosfæren forteller den såkalte HENRYS LOV at CO2 fra havet vil strømme opp til atmosfæren - til ny likevekt oppnås. CO2-fangsting (underforstått antropogent CO2) har derfor 0% virkning. VET DERE DETTE ????

TIL SLUTT: litt faktisk kunnskap i sammendrag;

I forbindelse med klimasøksmålet i Høyesterett, og jeg ønsker kommentarer fra den enkelte spesielt, mediene generelt om prosess-skrivet som Klimarealistenes Vitenskapelig Råd har forfattet til Høyesterett (dokumentet er beregnet på jurister, slik at alle skolerte personer vil få fullt utbytte av å lese det): 

  https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2020/09/Prosesskriv-til-Hoyesterett-rev-E.2final.pdf 

Forfatterne er, aktive og pensjonister, bl.a. en rekke professorer. Disse personene har bedrevet sin forskning i hele sitt voksne liv og fått anerkjennelse for sine arbeider - og oppfatninger.

Denne kunnskapen kan selvsagt desavueres, latterliggjøres eller helt enkelt overseès - er det slik mediene og den enkelte ønsker seg det??

Kommentarer

  • Reidar kaarbøReidar kaarbø Innlegg: 58

    Det eneste jeg vet om klima og CO2 er at den rikeste 1 % står for halvparten av utslippene fra fly. Dersom bilbensin-avgiftene gjaldt for fly, ville en flybillett til Kanariøyene kostet nesten 5000 kroner mer. Men vi vil jo ikke avgiftslegge de rikeste, heller belønne dem med billig røyk og sprit når de er ute og flyr, for skatte- og avgiftsregler lages på de rikeste sine premisser og vanlige folks bekostning.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.