Evergiven og Suez-kanalen gjør danskekongen til verdens rikeste

Lars MoanLars Moan Innlegg: 271

Jeg ønsker ikke å mislede ved min overskrift. Derfor iler jeg til med å si: Suez-kanalen minner om det historiske Øresund. Øresund er det smaleste sjø-partiet mellom dagens Sverige og Danmark. Men den gang, da Skåne var dansk, var det danskekongen som hadde det fulle herredømme på Øresund.

Øresund var det hav-området, et smalt sund, hvor en stor del av verdens handelsfart på skip måtte gå. Og på 1500-tallet hadde danskekongen herredømme over Øresund. Alle samferdselsårer på denne tiden ble toll-belagt til siste dråpe. Det vil si: Toll/skatt så høy som overhodet mulig, før protestene blir for problematiske. Altså en tollsats etter en enkel kost-nytte-kalkyle, men med det resultat at danskekongen ble styrtrik. Verdens rikeste!

Så når Norge strevde med å holde folketallet over 200 000, to hundretusen, og armod og nød preget landet, badet danskekongen i penger! Fra 1537 gikk danskekongen løs på kirken i Norge, og bedrev ødeleggelser av historiske bygninger som bare IS i Syria/Irak har overgått i destruksjon av kulturminner.

Dette "IS-styret", også kalt dansketiden, femhundreårsnatten, hadde Oslo som koloni-hovedstad. Jeg sier ikke mer.

Kommentarer

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 271

  Fisk, olje, vannkraftkrevende industri (unntatt Vemork/Rjukan i Telemark), maritim industri og internasjonal idé-utveksling (både telefonen og radioen kom først til vest-landet osv.

  Vestlandet er det egentlige Norge. Som Georg Johannesen sa det: "Det går trailerlass med pengesedler fra vestlandet til østlandet!

  Østlands- og Oslo-arrogansen er like malplassert og unyttig for landet, som landsdelen selv.

  Oslo er den mest subsidierte landsdelen i Norge. Så og si all formue i Oslo er skapt av utnytting av naturressurser et annet sted i landet.

  Holberg beskriver en typisk Oslo-borger i den litterære skikkelsen Erasmus Montanus. Han fornekter sin tilhørighet, og bruker retoriske grep for å fornedre og ubetydeliggjøre sine egne (les vestlendinger/nordlendinger). Ved sin oppnådde viten ved studier i København, kan han gi følgende konklusjon om sitt opphav: "Mor Nille er en stein".

  Haramsøya er en stein, hvorpå "fremskrittet" kan settes som en påle i hjertet på det norske folk. Se hvor mye broren til Siv Jensen bryr seg!

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 271

  Dessverre må jeg skrive enda et innlegg for å komme i mål. Beklager mine digresjoner.

  Evergiven er et gigantisk kontainer-skip, registrert i Panama, med eiere i Taiwan, og har ved sitt havari i Suez-kanalen, blokkert skipstrafikken gjennom kanalen. Systemet med å kreve penger av skipstrafikken - med og uten bygging av en gigantisk kanal - har på sett og vis sin likhet i Øresund-tollen.

  Når et svartedøden-preget Norge skal til å reise seg, som et stolt, katolsk land, har plutselig danskekongen blitt bestevenn med Martin Luther! Og Martin Luther sier til danskekongen at det er greitt å ødelegge alle kirker i Norge. Martin Luther foreskriver samme ødeleggelse av klenodier i den katolske kirke, som vi nå har sett IS har utført i Syria/Irak.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.