Er integrering av truande muslimar mogeleg?

Martin2_Martin2_ Innlegg: 6

Leiarane våre og dei fleste media fortel at berre vi innfødde er snille nok og gavmilde nok, vil muslimane integrera seg. Men kva med alle rasistiske punkta i Koranen, og alle punkta som inndirekte, men meget klart, forbyd truande muslimar å ha for mykje med "vantru" å gjera - å integrera seg? Vel du "vantru" som nær omgongskrins, er det prov for Allah om at du er dårleg muslim, og dårlege muslimar går same vegen som som dei "vantru" = til Helvete i neste liv.


Martin A. Engeset

Kommentarer

 • Gunnar TorgersenGunnar Torgersen Innlegg: 5


  Med mitt kjennskap til muslimer jeg kjenner, ser jeg vanskeligheter med det.

 • Ka mener du med truende muslimer? Og rasistiske punkt i koranen? Er bibelen rasistisk og? Er det å være muslim en etnisk eller religiøs identitet?

 • Martin2_Martin2_ Innlegg: 6

  Svar til Espen Chilling Sestøl.

  1. Truande muslimar: I islam som i alle religionar er det ein del som direkte trur på og er oppteken av å etterleva religionen sin = dei er det ein kallar personleg truande, medan andre ikkje er så opptekne av religionen. Med "truande" siktar eg til dei personleg truande. Les Koranen og du vil sjå det vil vera frå meget vanskeleg til umogeleg fullt ut å integrera truande muslimar i andre kulturar - å mengda seg for mykje med "vantru" er prov for Allah at du er dårleg muslim, og dårlege muslimar og "vantru" endar alle i Helvete.

  2. Rasistiske punkt i Koranen, er punkt som "snakkar ned" eller direkte diskriminerar ikkje-muslimar. Iflg. "The 13 proofs" er det ca. 1500 slike punkt i Koranen. I tillegg har ein punkta som "snakkar opp" muslimar i høve ikkje-muslimar, eller er direkte omvendt diskriminerande til fordel for muslimar. Same kjelda opplyser at det er ca. 950 slike punkt i Koranen. I alt ca. 2450 slike punkt. Eg kan ikkje gå god for om tala er korrekte elller ikkje, men eg kjenner boka godt nok til å gå god for at er dei feil, er dei ikkje allverda feil. Koranen er muligens den mest rasistiske - og valdsfremjande - boka der er lov å selga i Noreg. Les boka før du protesterar - den er hard.

  3. Dette er eit av dei vanlegaste debattriksa ein møter i denne debatten: "Vel er Koranen ille, men finn ein svake punkt i Bibelen og - oftast i GT, sjølv om kristendomen bygg på NT med GT i hovedsak historisk bakgrunn - er Koranen ikkje så ille likevel". Men om det var ein million rasistiske, umenneskelege, blodige, etc. punkt i Bibelen, ville det ikkje fjerna eit einaste slikt pumkt i Koranen.

  4. Islam er ein religion, ikkje ein etnisitet, sjølv om det å vera araber er eit skrytepunkt i Islam. Det mange tydelegvis ikkje er klar over, er at det er internasjonalt vedteke at diskriminering pga. t.d. kjønn, sexuell legning, religion, etc. ER FORMER FOR RASISME. Så når Islam diskriminerar eller oppmoar til diskriminering, snakkar nedsettande om andre, etc., er det pr. definisjon rasisme. Islam er den største rasistiske gruppa i verda, og det er til dels groV og brutal rasisme - t.d. 18ooo døde i terrorisme + og 23ooo i meir eller mindre religiøst moterte krigar berre i 2018. Skadde, traumatisert, invalidiserte, materiell skade, etc. kjem i tillegg.

  Martin A. Engeset

 • Rolf AanensenRolf Aanensen Innlegg: 4

  Nei.

  Det går ikke,sånn er det bare.

  Islam er totalitær.

  Så derfor....

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.