Redusert kreftbehandling under koronaepidemien

Rolf KåresenRolf Kåresen Innlegg: 1

17. mai hadde avisen et innlegg med følgende overskrift og ingress: «Sjokknedgang i antall kreftpasienter. Tall fra helsemyndighetene viser en kraftig nedgang i nye kreftpasienter til behandling under coronavirusutbruddet«. Dette ga generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen god grunn til å være bekymret for at det kan føre til øket dødelighet av kreft fordi behandlingen kommer i gang for sent. Helseminister Høie har gitt beskjed til sykehusene om de skal trappe ned koronaberedskapen og ta opp igjen vanlig aktivitet. I lys av dette er det både underlig og sterkt foruroligende at klinikksjefen for landets suverent største kreftbehandlingsenhet, Sigbjørn Smeland ved Oslo universitetssykehus, på Dagsrevyen 16. mai holdt fast på at en sengepost på Kreftavdelingen på Ullevål sykehus, fortsatt må holdes stengt som beredskapsavdeling for koronasmittede. Det til tross for at det ikke er pasienter der og antall smittede i regionen er sterkt redusert. Muligheten for ny smittebølge er tilstede, men så lav at det ikke er grunn for fortsatt holde igjen på behandling av potensielt dødelig kreftsykdom. At han i tillegg begrunnet fortsatt stenging med at Kreftsenteret er spesielt bygget for smittepasienter, er rett og slett feil. Professor og overlege ved Kreftsenteret, Olav Engebråten var uenig med sin sjef og oppfordret ham til å åpne sengeposten så raskt om mulig. For meg er det umulig å se en rasjonell grunn til at klinikksjefen nekter. Den avgjørelsen må derfor overstyres av overordnet myndighet så raskt som mulig.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.