Raymond Johansen vil bryte grunnloven

Kjell MeaasKjell Meaas Innlegg: 2

Raymond Johansen uttaler til Dagbladet lørdag 3. april at det må stilles et nødvendighetskrav for reiser, og at alle unødvendige utenlandsreiser forbys. I den anledning bør godeste Johansen lese seg opp på grunnloven. Paragraf 106 lyder som følger: 

«Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der. Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.»

Grunnloven vår er en av verdens eldste grunnlover. Den inneholder de grunnleggende rettighetene og pliktene som landets lover og regler bygger på. Grunnloven er også den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike. 

Man bør kunne forvente at en sentral politiker som byrådslederen i Norges hovedstad kjenner til og forholder seg til helt sentrale bestemmelser i det fundamentet som vårt demokrati bygger på.

Kommentarer

  • Dean ZuzicDean Zuzic Innlegg: 2

    Det er utrolig å se hvor langt enkelte politikere er villig til å gå for å bygge makt ved å spille på frykt i befolkningen. Selve grunnloven er de villig til å bryte. Skremmende.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.