Kommentarer

  • Geir Ivar JørgensenGeir Ivar Jørgensen Innlegg: 7
    redigerte juli 2020

    Regjeringen fjerner konkurranse for de store globaliserte kjedene. Det er å gi hele det norske markedet til de største og rikeste eierne.

    At det betyr at all verdiskapning blir forankret til de aller største, som oftest har sine konti i skatteparadis, synes ikke å affisere Høyre. Det er en politikk som tapper alle lokalsamfunn for verdiskapning forankret i lokalmiljøet. Slikt vil selvsagt over tid gjøre norsk nasjonal offentlig økonomi anemisk og svak. For Høyre er det et spørsmål om globalisert privatisering, som skal ivaretas på vegne av EU og Høyres største sponsorer.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.