AP SITT SVIK MOT UNGDOM SMED PSYKISKE UTFORDRINGERI OG ET BEGYNNENDE STOFFBRUK

At deler av AP er på lag med erkereakjsonære krefter i SP og FRP når det gjelder ruspolitikk er skremmende. For 50-60 år siden ble skampletten løsgjengerloven opphevet. Inntil da ble også alkoholikere straffet med dommer og internering. De fleste skjønte etter hvert at dette var riv ruskende galt, og fikk denne loven opphevet. I dag er det stoffmisbrukere som er vår tids løsgjengere, og blir behandlet på samme måten. Det virker som mange tror det er legalisering som er foreslått. Det er det ikke. Bruk vil fremdeles være forbudt, men det skal ikke straffeforfølges på samme måte som i dag. Festdopere er et svært lite problem. Der går ‘moroa’ over i løpet av relativt kort tid uten at noe særlig skade er skjedd. Bare spørr Bill Clinton og en haug av dagens AUF’ere. Det som er den store utfordringen er de som har psykiske problemer i form av angst o.l. som fører til at de medisinerer seg selv med narkotika, og her er ofte cannabis det som benyttes mest. Disse ruser seg ikke på fest, men hjemme på rommet om natta, og utvikler ofte et alvorlig rusproblem. Det er denne veldig sårbare gruppen Tore O Sandvik (fylkesordfører for AP i Trøndelag) tydeligvis ikke har kunnskap om, og han må ha en virkelighetsforståelse fra en annen planet om han tror at straff er rette virkemiddel for disse. I tillegg til de helsemessige utfordringene de sliter med skal de også bli straffet i form av store bøter og etter hvert fengsel. AP og Sandvik burde helle bruke ressurser på å få ned den lange ventetiden innen psykiatrien for unge mennesker. Det er uendelig mange unge i en tidlig fase av sitt rusmisbruk som fortvilet står i kø her (bare blitt verre pga coronaen), og dette ville være et bidrag som monner i stedet for denne moralistiske holdningen og naive troen på straff for narkotikabruk. Arbeiderpartiet har hatt ord på seg for å kjempe de svakes sak, men på dette området er det slettes ikke tilfellet. All nyere forskning kastes på skraphaugen, og politiet, som har svært ensidig innfallsvinkel på dette området brukes som ‘beslutningsgrunnlag’. Nå må partiet stå opp og tørre å ta en beslutning som er fremtidsrettet, og ikke bare drive med politisk taktikkeri. At en rusreform a la den som er foreslått av regjerningen uansett vil tvinge seg fram over tid er det liten tvil om, men da kanskje med arbeiderpartiet på en flau plass i baksetet i stedet for at de er offensive og tar føringen nå. Noe som også burde bekymre arbeiderpartiet, som liker å vifte med sin sosiale profil, er at dagens regime rammer utrolig skjevt. Det er mange flere som straffes for slike lovbrudd på Oslo’s østkant enn Oslo’s vestkant enda narkobruken er omvendt. Det er my større dopbruk i Oslo vest enn Oslo øst. Dette er det faktisk godt tallgrunnlag for å si. Dette er den samme skjevheten som vi ser i USA. De hvite ungdommene som bruker kokain i overklassestrøk går fri, men afroamerikanere som røyker crack i de svarte gettoene blir straffet. Er det slik straffepleie vi ønsker å kopiere? Dessverre, det arbeiderpartiet jeg har stemt på i 50 år begynner jeg snart å miste troen på, når politikere som Tore O Sandvik skal legge føringene på dette området. Noe jeg synes er svært trist. Hedersmannen Torvald Stoltenberg ville gremmes over de moralistiske holdningene og det skammelig lave kunnskapsnivået en del arbeiderpartipolitikere har på dette området. Skal AP fortsatt være sikret min stemme må de rakrygget kunne står for rettferdighet og en bedre framtid for våre svakeste, og dermed støtte regjeringens rusreform.


Torgrim Jacobsen


…………………………………………

Mitt fulle navn er:

Torgrim Jacobsen

Moreneveien 3

7560 Vikhammer

Mobil: 48213892Kommentarer

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 276

  Takk for et godt innlegg, som jeg kan skrive under på! Men samtidig er jeg enig i Ap's nei. Hvorfor?

  For det første: Jeg blir alltid automatisk skeptisk til forslag som handler om å rive ned noe bestående. Virkningen av det vil alltid ha et element av uforutsigbarhet. Alternativet til dagens praksis er ikke fullgodt forklart. Hvor store vil de negative konsekvensene bli?

  For det andre: Politiet og domstolene er ikke bare slemme. Når forherligelsen av individuell frihet blir for stor, er det bra at noen setter grenser på vegne av fellesskapet.

  For det tredje: Tilhengerne av forslaget til dagens lovendring, hadde muligheten til å argumentere positivt for det. I stedet velger de å gå i strupen på motstanderne. Det synes jeg er en så dårlig argumentasjonsteknikk og dårlig debatt-skikk, at det alene diskvalifiserer saken. Og saken vil, som du antyder, trolig gå i lovendringsforslagets favør over tid. Men da med fornuftige detaljendringer.

  Kan forresten si at jeg ble inspirert av Bjørgulv Braanens kommentar i Klassekampen på lørdag(17.04.21), forut for dette innlegget.

  Jeg er i tvil! Og deler din respekt for Thorvald Stoltenberg i denne saken. Men få på ja-siden respekterer Thorvalds godkjenning av en omforent løsning som alle er litt misfornøyd med, også kalt kompromiss!

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.