Nord Norge banen Fauske -Narvik.

Nå er det viktig at man ikke låser seg på den sannheten at en jernbane mellom Fauske og Narvik må gå langs svenskegrensa lengst mulig vekk fra potensielle brukere av banen. Det er mulig å bygge jernbanen langs kysten med dagens teknologi innen flytebru konstruksjoner. Et raskt tenkt overslag vil resultere i 4-5 bruer med en samlet lengde 10-15 km. Det er flere gode argumenter for å se på en slik løsning, følgende kan nevnes:

1 Banen vi da ligge i lavlandet med få tuneller og lite behov for vintervedlikehold.

2 Konflikt med reindriftsnæringa vil bli mye mindre enn alternativet i øst.

3 Det vil være et minimalt behov for opprusting av vei tverrforbindelser mao mindre tung veitrafikk.

4 Billigere å bygge jernbane langs eksisterende vei, kan bygges ut langs hele strekket samtidig

5 God sysselsetting for mekanisk industri i lavkonjunktur perioder.

6 Antakelig vil kost nytte effekten over tid bli betydelig bedre. Tungtransporten fra Lofoten og Vesterålen kan da gå over Hamarøya.

Det er Nord Norge kysten som vil stå for den viktigste verdiskapinga i framtida.

Finn Jacobsen

Kommentarer

  • Reidar kaarbøReidar kaarbø Innlegg: 58

    For 20 år siden håpet jeg på tospors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo for gods om natten og passasjerer om dagen (på en av Europas mest flydde strekninger). Men det ble for dyrt og for vanskelig og var ikke "samfunnsøkonomisk forsvarlig".

    De samme politikerne klarte derimot å beslutte kjøp av nye jagerfly som i innkjøp og drift over 30 år koster omtrent det samme som å anlegge og drifte ny jernbane i 30 år.

    Det er ingen grunn til å tro at noen av oss vil oppleve verken høyhastighetsbane eller NordNorge-jernbane i vår levetid. For i motsetning til Kina som bygger infrastruktur, plasserer vi pengene i utlandet, det skal være så godt for å utvikle landet vårt, sier de.

  • helge hofsvanghelge hofsvang Innlegg: 626

    her må ap ..når de vinner valget ...sammen med de grønne slutte å utrede ,,og starte å bygge ..dobbeltspor ..helt opp til kirkenes..knytte denne til den trans sisiriske jernbanen ..da kan vi ta toget til kina ..det hadde vært saker ..penger har vi nok av ..dette ville i så tilfelle genere arbeid for generasjoner og inntekter turisme ..fiskerei ...etc--

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.