KJerkol og Oslos sykehus

Jeg leser med bestyrtelse Ingvild KJerkols uttalelser om sykehusene i Oslo på s.10 i Dagbladet 19/5. Det er ingen – INGEN - som ønsker 3 offentlige akuttsykehus i Oslo. Rikshospitalet er ikke akuttsykehus for annet enn slikt som angår sykehusets -lands- og spesialfunksjoner. All generell akuttmedisin går til Ullevål og etter hvert også til Aker når det gjenoppstår. Vi i sykehusaksjonene i Oslo – med godt over 20 000 medlemmer – ønsker å bevare RH som hele landets og hele folkets spesialsykehus for transplantasjoner, sjeldne diagnoser og særlig krevende inngrep, for eksempel hjertekirurgi hos barn. Spres disse funksjonene ut over landet, vil kostnadene gå opp og kvaliteten ned. Vi er også imot å dele traumevirksomheten på Ullevål, både fordi den er avhengig av stort volum av pasienter for å være i konstant topptrening og -beredskap, og fordi prehospitale tjenester bør ha ETT, ikke to, steder å levere traumepasienter. Feil valg av leveringssted kan gi unødige forsinkelser. Og så sier du at det tas et stort løft for psykiatrien – det er vanskelig å skjønne hva de svakeste av våre medmennesker, de med tunge psykiske lidelser, har å vinne på å bli flyttet fra en naturpark til en høyblokk ved det støyende Sinsenkrysset.

Det gjelder i disse tider at ledende helsepolitikere ikke lar seg forføre av teknologiske svermerier, men husker at i sykehus er det mennesker vi behandler, og at vi er mennesker, vi som behandler dem. Omsorgsaspektet må ikke få vike for ukritisk begeistring for teknologi og forretningsmessig lønnsomhet.

Kommentarer

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Distriktene i Norge, spesifikt kyst-norge, har all olje, fisk, fossefall, maritim næring og det meste av eksportindustri.

  Oslo ligger i den fattigste delen av Norge. Svært få av faktorene som gjør Norge rikt, finnes i Oslo.

  Hovedstadsfunksjonen til Oslo er det eneste som tilfører penger og kapital til regionen. Uten Vestlandets olje-, fiske-, kraftkrevende- og eksportavhengige industri.

  Men hovedstaden i et land, kan legges hvor som helst. Norge hadde vært best tjent ved å flytte hovedstaden fra Oslo til Bergen.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Uten vestlandets ressurser ville Oslo vært norges fattigste landsdel.

  Men danskenes kolonihovedstad i 400-års-natten, Oslo, tror fortsatt de kan utnytte resten av landet, til egen vinning.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 265

  Unnskyld at jeg misbruker en god trådstart til vestlandspropaganda. Oslo er Norges hovedstad. Sykehusene i Oslo bør drives etter faglige standarder.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.