frivillighet for eldre...helsetjenester

leser med forundring..at staten vil engasjere flere eldre til a ta vare pa de eldre ..gratis ...her ma noen ha misf orstat..man ma passe pa at samfunnet ikke blir en avart av 3 viktige boker ..1984..callocain..fehrenheit 454... mao..det totalitare samfunn ..kina er der alrede ..her i norge onsker vi ikke den utviklingen ..uansett hva de bla ..bla matte mene ..ansett kompetente unge mennesker i 100 prosent stillinger ..ikke baser helsevesenet pa pensjonister..som skal jobbe gratis ..etter 45 ar i yrkeslivet.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.