Norge er okkupert igjen!

 I følge media har vi kun Erna og Jonas å velge mellom? Har vi tre? Fire? Ingen av dem på Stortinget?

Vi har som kjent en EØS avtale. For de fleste er dette en avtale vi trenger for å få handle med EU. Ja vel? Hva gjorde vi før denne? Jo vi handlet med EU!

Men sa ikke du akkurat at vi trengte denne for å handle med EU som vi gjorde det før EØS?! 

Jo!

Men hvordan kan da EØS avtalen være nødvendig for å få handle med EU dersom det var mulig før EØS?

Vi hadde EFTA før som lot oss handle med EU.

Men da forstår jeg ingenting!

Hva er forskjellen mellom EFTA og EØS, gir den siste avtalen oss bedre vilkår da?

Nei, vi må betale flere Milliarder i kontingent for EØS, og vi har et enormt handelsunderskudd!

Men hvorfor beholder vi den idiot-avtalen da?! 

Jeg vet ikke.

Men da må vi jo bare si den opp da, dette er jo galskap!

...........

Kan ingen si den opp? Hvem bestemmer? Erna? Stortinget? Hello, her har noen inngått en avtale Norge taper penger på, hvor i helvette er angreknappen?

Angreknapp?

Ja! Hva slags idiot signerte på en sånn idiot-avtale? Og med hvem sin fullmakt, jeg har aldri sagt ja til noe sånt idiotisk via stemmeseddel! 

Ehh. Den ble Signert av Bjørn Tore Godahl. 

Hvem gav han lov til å gjøre det?

Statsminister Gro Harlem Brundtland.

Men var det lovlig? Det står da så tydelig i Grunnloven at:  Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike. Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk. 

Men Norge er jo ikke fritt lenger! Dette er jo i strid med Grunnloven! Nå er jo alt til salgs! 

Hva sa Stortinget til dette da? 

Jo de voterte over avtalen noen mnd. seinere etter den var signert. Du må jo forstå at Gro var sur siden folket sa nei til EU!

Forstå?! Er det ikke folket som bestemmer i Norge? Dette er jo i strid med Grunnloven uansett! Stortinget har jo ingen fullmakt til å bryte Grunnloven!

Ehh, nei nå er det EU sine lover som gjelder.

Men da må vi jo se til H..... å bli kvitt denne avtalen, det er jo bare å si den opp! Dette er galskap!

.....

Hvordan sier vi den opp? Vi er jo ikke tjent med den i det hele tatt!

Da må flertallet på Stortinget være enige om å si den opp.

Ja men vi må jo si den opp! Den er som en Gjøk-unge, den spiser jo opp alt som er! De bryter loven for hver dag denne avtalen er i virke!

Men hvorfor må det et flertall til for å si opp en ulovlig avtale? Reglene ble jo brutt da denne avtalen skjedde!

Har denne avtalen skylden i at Tyskere igjen sprenger seg inn i fjellheimen for å sette opp Vindkraft i Norge, som har overskudd på vannkraft? 

Ja...

ACER hvor f.. kom det ifra?

Ehh, bare nok en utvidelse.

En utvidelse fra EØS avtalen som ikke er lovlig innført fører til hva? Folket må jo være i opprør mot denne galskapen!

Nei, de som ikke godtar Vindkraft, for jeg regner med at de er fra seg av frustrasjon, hva sier Politiet?

Politiet henter dem og tar dem vekk.

Åhh ennå bra det finnes fornuft i dette landet. Bra de fjærner disse fauna og miljøkriminelle, det skulle ellers bare mangle!

Ehh, Politiet henter de som protesterer!

Ja mot denne galskapen som ødelegger for naturen, dyrelivet og mot den miljøtrusselen dette er ja!

Ehh, nei det er dem som fjærnes.

Hva?! Hva f..

Har det rablet fullstendig i dette landet!?

Men tilbake i tid, Gro som har ansvaret for dette siden hun var Statsminister, ble hun fornøyd med Norge etter hun satte landet fast i EU?

Hun flyttet til Frankrike, og har kun vært her for operasjoner.

Hun skrev Agenda 21. Multikulturen som er så vakker. Gikk det bra?

Ingen kommentar..

Men nå ser vi jo at det er problemer særlig i Frankrike, det de er på kanten av Borgerkrig nå, er Gro trygg, jeg mener hun er jo en gammel dame.

Ehh, Hun har flyttet til Sveits.

Hæ? Men Sveits er jo ikke med i EU, som hun ville vi skulle bli en del av, og siden vi takket Nei til å bli medlem av EU, så fikk vi EØS!

Hvorfor i alle dager flyttet Gro til det eneste landet som har sagt nei til både EU og EØS og som har bare bob bob sagt ja til Multi-kulturen hun ivret sånn for?

Hun som satte oss fast i EU via EØS avtalen vil altså IKKE selv LEVE i det SAMFUNNET hun ØNSKET seg, men som vi sitter fast i! Det gir ingen mening! 

Kan Gros uttalelse med at "Vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folket blir fortalt" ha sammenheng med alt å gjøre? 

Har vi altså valget mellom Jonas Gahr Støre som var med på EØS prosessen og Erna Solberg som har fått ansvaret for Agenda 2030 å velge mellom? Kun dem?!?

Ehh, her er vi på full fart mot Orwells roman 1984! Vil vi det? Vi har en merkelig influensasesong synes jeg! Ett drøyt år. Ingen vet noe som helst.. eller slår også dette sprekker?

............

Så her står vi da idag, med en ulovlig innført EØS avtale, og folk springer rundt etter partier å stemme på som vil si opp denne idiot-avtalen..

Men når jeg leste igjennom valgprogrammene til de som sitter på Stortinget idag, så finner jeg ut at ca alle enten vil utrede, eller ikke foreta seg noe. De fleste vil beholde den.

De som ikke sier nei sier at de vil avvente til holdning til avtalen er satt ut av spill. Å dette sier samtlige på Stortinget idag!

Så de "Folkevalgte" som har myndighet til å si de opp, bare de har flertall å støtte seg på.

Dette bringer meg til å tenke på fortellingen om Noen, Alle og Ingen:

Noen visste hva Alle burde gjort, men Ingen gjorde noe.


Demokratene vil si opp EØS avtalen! Vi vil si opp alle avtaler som er til ugunst for Norge! Inklusive Paris avtalen! Fint vær er normalt! CO2 er ikke søppel, det er en plantenæring!

Politisk nestleder

Demokratene Nordland

Kommentarer

  • Lars MoanLars Moan Innlegg: 219

    Beboerne av kyst-Norge, fra sørlandske pietister i sør til talentfulle, samiske grundere i nord, opplever at eiendom og grunn er null verdt. Det er store problemer med å få banklån til bolig for et ungt par, bosatt på kysten av Norge. Dette til tross for at "pengemaskinen" i Norge ER kysten: Oljen, fisken, eksportindustrien, turistindustrien, (vann-)kraftkrevende industri. Skal en Gustav Witzøe bli mangemilliardær, må han flytte fra Oslo, og tilbake til hjemstedet Frøya. Jeg sikter da til at grunderen av verdens mest lønnsomme fiskeindustri, først søkte lykken i Oslo, og senere reiste hjem og etablerte SalMar ASA - selvfølgelig på Frøya!

    Til tross for at kysten av Norge skaper alle verdier i Norge, og gjør oss til et av verdens rikeste land, klarer - på mystisk vis - alle store formuer i dette landet, å havne i Oslo til slutt! På mange steder langs kysten går det altså ikke an å bygge bolig, fordi banken krever sikkerhet for lån i boligens salgsverdi. For mens boligprisene går til himmels i Oslo, må kyst-Norges beboere selge sine hus med tap, den dagen de flytter.

    Den tidligere kolonihovedstaden til det danske overherredømme, fornekter seg ikke! Men nå stanser heldigvis mye av rikdommen i Oslo, og går ikke videre til København, slik den gjorde under 400-års-natten. 400-årsnatten er en historisk betegnelse på perioden mellom år 1400 og 1800, da Norge ble ranet for verdier - i ren kolonialist-stil, av den danske konge. Men tappingen av kyst-Norge, fortsetter ufortrødent, selv i dag!

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.