Rystende lesning i avisa Klassekampen

Lars MoanLars Moan Innlegg: 219

Det er med sjokk og vantro jeg leser kommentaren på side 2 i Klassekampen, lørdag 5. juni 2021. En person ved navn Olav Elgvin avleverer en kommentar som får hardbarkede jødehatere sine avisinnlegg i mellomkrigstiden, til å fremstå som tolerante.

Jeg er en av dem som bekymrer meg for Kinas etablering av læresteder i Europa, sist et milliard-finansiert universitet i Ungarn. Men hvis universitetet i Bergen holder seg med ansatte med like lavt faglig nivå som nevnte Elgvin, bør min bekymring flyttes fra Europa til Norge.

Denne Elgvin mener at arbeiderklasse-representanter som rammes av urimelige miljøtiltak, bør tie og godta sin skjebne. For hvis de ikke gjør det, vil den delen av middelklassen som klyper seg på nesa og stemmer til venstre, til tross for sin privilegerte samfunnsstilling, snu seg bort fra arbeiderklassen, og vende seg mot høyre. Og nåde arbeiderklassen da! De ytterst få som fortsatt er igjen i arbeiderklassen(i følge samme Elgvin) vil da miste sin beste støtte.

La oss ta ett eksempel for å illustrere galskapen i Elgvins påstand: Gule vester-protestene i Frankrike. Det som utløste en av Europas største folkelige motreaksjoner og protestbølger, på denne siden av år 2000, var en økning i drivstoffavgiften for biler:

De aller fattigste i Frankrike, blant de med fulltidsjobb, er overrepresenterte blant de som er avhengig av privatbil til jobb. Bilen er et nødvendig onde/middel for å beholde en dårlig betalt jobb. Og den dårlige lønna gjør det umulig å selge en gammel bensin/diesel-drevet bil, verdt under 10 000 kroner, og kjøpe en el-bil til 300 000 kroner. Altså ble denne såkalte "grønne" avgiften virkningsløs på miljø-regnskapet, mens heltene i lavlønnsyrker ble belastet med økt avgift til myndighetene. Flinke(les: rike) innbyggere i Frankrike har for lengst kjøpt el-biler.

Denne miljø-fascismen bør tas med roten. De synspunkter Olav Elgvin forfekter, bør ikke forbigås med samme stillhet som de hans menneskefiendtlige brødre på 20- og 30-tallet kom med. Lavtlønnede i Norge fortjener ikke dette forsøket på umyndiggjøring!

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.