"Atomvåpen og NATOs toppmøte" er et godt innlegg!

Pga. Dagbladet debatts oppsett, kan jeg ikke kommentere ovennevnte innlegg, direkte. For da faller innleggsforfatterens navn bort, og blir erstattet av mitt navn, som siste kommentator. Og jeg vil ikke sette mitt navn på et så reflektert og velformulert innlegg, bare fordi jeg har lyst til å gi noen mer eller mindre velbegrunnede kommentarer.

For det første er det åpenbart, at å la USA bruke Norge som en fremskutt forsvarsposisjon mot Russland, er det samme som å si at Norge vil bli skutt sønder og sammen ved en verdenskrig. Cuba lot ikke - riktignok under sterkt press - Sovjet, inkludért dagens Russland - få ha atomvåpen på Cubansk jord.

Det blir sjeldent nevnt, men Norge har akkurat samme posisjon til Russland(og før det Sovjet) som Cuba har til USA. Det er like uhørt å føre atomvåpen til Norge som det var under Cuba-krisen, å føre atomvåpen til Cuba.

Den fremste NATO-støttespilleren i Norge gjennom all tid, Haakon Lie, sa nei til F-35 fordi dette var aggressive bombefly, i motsetning til det svenske alternativet, jagerflyet Jas Gripen. Ingen tolket Haakon Lies svar i media eller andre åpne forum. Haakon Lie foreskuet - som det geniale, politiske "dyret" han var - dagens situasjon. F-35 er en Trojansk hest for A-våpen i Norge.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.