Migranter over Middelhavet

Flyktning over Middelhavet. En rasjonaliseringstanke, - og å bli en lovlig migrant til en lav pris??

Historie, og norske redningsopplegg de årene i Middelhavet, litt info: 1)     Først og fremst: Via Frontex som er ansvarlig for EU’s grensestyring og overvåkning, og som hadde 600 offiserer fra EU, og Schengen-land. Nå antatt sysselsatt ca 1000 pers. Andre org. er Proactiva Open Arms. Mye er samlet i European Resque Assostiation. Og så har vi alle innsamlerne, spesielt fra Tyskland og kristne kirker/menigheter. Sjelden fra Muslimske menigheter, - av en eller annen grunn, men de har kanskje egne opplegg via Tyrkia. 2)     De skip som er eller har vært engasjert fra norsk side er: Redningsskøyta «Peter Henry von Koss», (Siden juli- okt. 2015; operasjon Poseidon, gikk mest på de greske øyer). Max kapasitet 300 pers. og Kripos hadde et operasjonelt ansvar med 3 om bord. (Kilde: Frontex, Politiet, og NRS).  Videre: Se på «Siem Pilot». Jfr Operasjon Triton. Tall fra 2017 viser at «Siem Pilot» hadde tatt om bord 2535 migranter. Siden juni 2015 har båten reddet til sammen 31362 migranter (akkum. Pr 2017). Det er per nå levert info om 180 mulige menneskesmuglere. I tillegg kommer vitner. Altså; viktig å merke seg at politi var nødvendig om bord siden det er mye «krim» som ankommer. Disse antas; - avvises eller fengsles i anløpsland. Det er ikke bare å hente på sjøen, og dessuten alt koster penger. Selv om «sjøredningen» er basert på en kunstig måte via satellitt-mobiltelefon, må det skapes dramatikk for å få et kystland, gjerne Lampedusa-Italia, til å ta imot de som blir «reddet» til kai. Eksempel forleden leste vi om; «RIB gummibåt nr 17» tilhørende en hjelpeorganisasjon; «SOS Méditerranée». Alle om bord var utstyrt med vester, hjelmer og nødvendige ting for en overfart fra 12 nm. mils grensa fra Libya’s kyst, og var kallet opp derfra med satellitt-telefon til organisasjonens innleide fartøy «Ocean Viking». (registrert for offshore - tilhørende Hoyland Offshore.) Vi leser:Alle kan være med å gi penger til formålet. Gaver kan bestå i, iflg brosjyrer- oversatt og omregnet; (sum 3.600)1 time til sjøs for en livbåt kr 300, 2 redningsvester for en mor og hennes barn kr 500,1 dag med henting om bord kr 1000, Livsmatt: Plass Zodiac RIB, vester og velkommen kr 1800. «Ære være» de som samler inn penger for nødhjelp, men bruken av midler skaper her egentlig bare store økonomiske problemer for anløpslandet som må forordne opphold inn i en ukjent tid, hvor de må leve på kyststatens bekostning – uten å kunne yte noe selvhjelp. Kanskje noen kommer seg videre til familie andre steder i verden, men som er sjeldent. M.a.o. så har de med livet som innsats, blitt utsatt for all verdens fornedrelser i Libya, men nå blir deres akkumulerte problemer overdratt til, i dette tilfellet inntil videre: Italia. (Jeg har forsøkt å følge pengestrømmen i den nevnte organisasjonen, og det påkaller en større oppmerksomhet senere. Regnskapskontroll var gjennomført etter begrenset std. for Sveits) Så skjønn det; Motstanden er hard blant land som mener seg utsatt for landsetting av båtflyktninger. På en måte er denne motstanden forståelig. Svært få land vil påta seg forpliktelser som andre lett slipper unna. Kostnaden bli for stor pr. passasjer ilandsatt.  Se for deg en fremtid: arbeidsløshet og stor familie (gjenforening). Jeg ser av noen aviser at Frp.’s Siv Jensen er blitt en stygg ulv igjen idet hun vil ta opp, etter mitt skjønn, «noe hun ikke kan gjøre noe med» i stortinget, idet Norge ikke er kyststat som har dette problemet, og derfor verken juridisk eller økonomisk kan få behandlet dette. Dette må tas opp på et «høyere nivå»; FN.

Jeg har hatt noen innlegg om flyktningproblematikk hvor jeg påpeker FN’s mangelfulle inngripen. Vi trenger et sterkt verdenspoliti som kan bistå i, og til dels ta kontroll i land som er årsak til flyktningproblem og utgjør problem for jordens befolkning.  Men FN er og blir tafatt- som alltid. Vi vet at fastlåste problemer og konflikter i verden medfører flyktninger. Og så er det dette problemet med at enkelte land fraber seg innblanding i problem og konflikter, og da er det mekling som uteblir. Det får bli Stortingets oppgave. PS. Og det er vel ca. 70 mill. flyktninger i dag, og antatt flere blir det med Hong Kong, så det blir mye å ta tak i ved plassen i Sikkerhetsrådet. 

Men så til dette Middelhavsproblemet; Folk over havet fra Libya i dårlige farkoster. Jeg har plukket ut fra brosjyrer hva det koster å redde pr «RIB», og viser til nevnt over kostnad pr migrant fra Libya; kr 3.600. Sjanse for å dø utgjør ca 10% å ta sjøveien sponset av SOS Méditerranée. Men dette går an å få gjort noe med.

Jeg gikk inn på flytilbud, ferjer og busspriser for reiser fra Libya. Fly til Tanger i Marokko, Buss til ferje, og Ferje til Malaga i Spania. Alt bestilt på rimeligste reisedag og pr. pers. Tro det eller ei; Sum kr. 3.600. Pr. person, men antas rabattert om flere i følge. Tilfeldigvis samme sum som det koster givere å få en person over i gummibåt, flytevest og hjelm. Med andre ord; Det går an å spare menneskeliv og spare penger ved å unngå trafikken over Middelhavet i gummibåt made in China. Men da må man spørre om; er hjelpeorganisasjoner villig til det. Uten å gå inn på mine betenkninger for den økonomiske delen av hjelpeprosjekter så har de etter mitt skjønn problem med opplysninger om pengestrøm og alle givere og «private» innsamlere som må være vanskelig å kontrollere. Det er den delen, men så kommer dilemmaet; Kan noen nå ta imot migranter som nå har tatt fly, buss og ferje? De blir ikke lenger skipbrudne. Om ikke bare mennesker fra Libya, men også fra FN’s leir i Rwanda som Norge har bevilget millioner til? Da gjelder ikke lenger nødrett og Sjørett, og kyststatene er ikke lenger forpliktet til å ta imot. Migranter må søke på vanlig måte, og det er vel ok? Papirer ordnes, - for igjen stå i kø.

Jeg leste en debatt-artikkel forleden i Dagbladet om: Europas svikt og manglende redningsoperasjoner i Middelhavet, og om det politiske spillet. Slik jeg mener er tvingende nødvendig så vil man slippe dyrbare redningsoperasjoner og vonde opplevelser i sjøen ved å tenke og handle annerledes, men fortsatt blir det største problemet: Hva har man råd til, - økonomi altså.. Det gjelder alle selv om det er populært med Vipps.  Samtidig må vi få orden på de land som gir oss flyktningestrømmen, og få en ny giv i FN som står stille. Flesteparten av migranter over Middelhavet tilhører Afrika, og hva da med Egypt, Algerie, Tunis, Marokko og andre.  

 

 

Kommentarer

 • Steinar WennbergSteinar Wennberg Innlegg: 5

  Redningen eller rettere videretransporten over middelhavet må stoppe. Så lenge den er der blir det havarier av søkklastede gummibåter der. Det er bare en måte å stenge den veien på og det er å transportere de reddede tilbake eller ikke plukke noen opp for videre transport.

  Istedet må vi ta i mot reelle asylsøkere via SAS o.l. fra flyktningeleire. Vi har ca 1 million migranter i landet og vi har problemer med å integrere dem. Kostnadene for dette beløper seg totalt på 250 milliarder. Å ta i mot flere er å kaste milliarder ut av vinduet som kunne ha vært brukt bedre i landene de kom fra. En migrant koster ca 6 milliarder og det er nok til å kjøpe en stor gård til en mann og hans familie som kommer etterpå. La oss bruke hodene før pengepungen.

  Titt innom Breigata på Grønnland og se konsekvensene på en missforstått politikk.

 • Anne mette joramoAnne mette joramo Innlegg: 2

  Jeg har vanskelig for å kalle dem flyktninger når de kommer og krever bedre standard på hotellene de blir innlosjert på og som krever merkeklær og sko. I tillegg har alle nye iphoner og reiser mer enn gjerne hjem på ferie til eget land og forbereder dem som er der på familie-gjenforening i norge på sikt. (Mange som søker er overrhodet ikke i slekt engang) ikke viser de respekt for vår kultur,religion eller mat og når man foreslår å hjelpe dem i eget land blir man stemplet som rasist. Logikk?....anyone?

 • Arild NålbyArild Nålby Innlegg: 9

  https://debatt.dagbladet.no/profile/Anne%20mette%20joramo. Et lite tilsvar:

  Vi ser det i distriktene her og. Men man må kanskje huske på at disse får et stort behov for selvhevdelse etter mye fornedrelse rundt omkring på en migrantrute. Men hva er så en flyktning? Mange som kommer hit viser seg å være "golddigger". Hva er da en; Definisjon flyktning:

  Ifølge FNs flyktningkonvensjon fra 1951 defineres en flyktning som «en person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på grunn av slik frykt, ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse.»

  Under flyktningkonvensjonen er man kun en flyktning dersom man er forfulgt av hjemlandets myndigheter, på grunn av etnisk, religiøs, og politisk tilhørighet.

  En person som flykter på grunn av krigshandlinger (ikke forfølgelse), eller såkalt klimaflyktninger som flykter fordi klimaet der de bodde tidligere har blitt ubeboelig, ansees ikke for å være en flyktning under FNs flyktningkonvensjon. Ja som man ser så skjønner man at disse som har tatt seg over Middelhavet egentlig ikke kan defineres som flyktning, og derfor bruker jeg ordet MIGRANT.  Palestinere er heller ikke flyktninger, på grunn av flyktningkonvensjonens avsnitt 1(D): Siden palestinere får beskyttelse av UNRWA faller de utenfor UNHCR sitt mandat og flyktningkonvensjonen. (ref.: Wikipedia.no)

  Og siden alt dette er sagt nå; hva da med disse som tar rutefly fra Kabul, kr. 1200, og som du sier vil ha hotellopphold til dagspris; Kr. 2-4000. Og blir noen sendt tilbake så vær sikker på at de får medhold i at hjemland ikke ønsker disse. Men siden dette er et lite sidespor i forholdet "over Middelhavet" som vedrører hovedsakelig kyststatene, så skal jeg gi noen kommentarer i et annet avsnitt. Det begynner å låse seg litt fast der nå; Lampedusa-Italia.


 • Arild NålbyArild Nålby Innlegg: 9

  Italia slår tilbake. Sjørøveri er nevnt. Den italienske parlamentariker Matteo Salvini  @matteosalvinimi er forbannet over hva landet har måttet finne seg i.

  Tidligere har SOS MEDITERRANEE, Sveits, benyttet mer eller mindre gamle «holker» som Sea-Watch, Iventa, Mare -Janio,.Godt brukt og klar for spiker, men billig for leier samt penger til reder.

  Forannevnte skip m/fl. synes nå å ha blitt nektet av Fransk så vel som Italiensk Sjøredning, og Ocean Viking gjenopptar deres virke.

  Etter hva jeg har forstått så har de italienske sjøfartsmyndigheter, etter en nylig avholdt inspeksjon, IKKE godkjent Ocean Viking som et redningsskip, - idet et redningsskip bør være organisert for skipsvrak, altså ødelagte skip, og dets personer om bord. Andre skip med f.eks. motorskader blir buksert til havn og verksted av slepe/bukseringsbåter.

  Dessuten er vel regel at om et rederi o.l. eller den som charter (SOS M..) vil drive sjøredning må det ha tillatelse av den enkelte kyststat. Skulle vel bare mangle, og tenk om Irland e.l. skulle ha et rederi tilsvarende her, plukke opp migranter fra N. Korea og Kina, og sette de i land i Molde. Hverken Møringer eller vi andre hadde vært noe særlig happy. Finansiering av dette blir via bedehus i Europa, og vi hadde fått en god del migranter; Hotel, mat, jobb, plasseringer og familiegjenforening.

  Imidlertid; ovenstående eksempel er virkelighet for spesielt Italia, men også de andre kyststatene.

  Fasit forskrift: Internasjonale maritime forskrifter og konvensjonens bestemmelser. «Redningskip» for nødstilte skip og personer om bord.

  Man må ha samtykket i de italienske retningslinjer, utarbeidet for de som plukker opp mennesker i havet «for å bringe dem til Italia».

  Hva er det så galt med å «redde mennesker»? Dette er ikke å redde, og det er ikke flyktninger. (les tidl. innlegg def.: flyktning)

  Enkelt og greit: Arten av nødsituasjoner. Her bringer italienske myndigheter inn argumenter som antall personer som er tatt opp fra bl.a. gummibåter, og som går i kryssende trafikk over Middelhavet i regi av menneskesmuglere, og selvsagt at overfarten – på en eller annen måte er betalt. Også det faktum at et stort antall av «reisende- migranter» kommer fra opprinnelsesland langt- langt bortenfor Libyas grenser- f.eks. Afghanistan eller Kongo, viser at flesteparten har oppsøkt Libya ene og alene grunnet at det er en organisert «flyktningerute» derifra.

  På grunn av Korona ser det ut til at migrant-tilstrømming er stoppet opp, og ingen antall døde. Men Italia har allikevel et utløst problem, ikke bare tilstrømming, men alle de som ikke klarte det. (ref: Morgenbladet): I skyggen av den overveldende oppgaven med å håndtere flyktningstrømmen inn i Europa, gnager enda et problem: Hva skal skje med dem som døde underveis? I italienske kjølerom ligger det nå 8000 lik av migranter som har forsøkt å komme seg over Middelhavet til Europa de siste årene.

  Det ser ikke ut til at «disse snille» pengeinnsamlere og deres forskjellige kirker har øye for slikt. De har tydeligvis ikke regnet med at «businessen» også kan bringe tap. De har kirker og ergo kirkegårder. Slik er det!

  Når det gjelder SOS MEDITERRANEE, Suisse, - økonomi, - og alle innsamlere skal vi se på dette ved neste innlegg en dag!

  Det det gjelder nå er ITALIA, og som ser ut til å ha fått en pause i tilstrømmingen. Grunnen kan umulig være noen annen enn at både migranter og menneskesmuglere forstår at dette ikke er tiden for å prøve å dra til Italia. Korona-epidemien har vært en kalddusj som med ett har resultert i langt større selvoppholdelsesdrift og realisme.

  Man erkjenner at det ikke finnes uendelig med ressurser, og at egne vanskeligheter kan bli så overveldende at det simpelthen ikke er plass til andres.Det er altså ikke lenger så lett å se på omgivelsene som et slags Teletubby-Bakvendt-land hvor alt er koselig bare man er snille mot hverandre. Uten denne illusjonen er migrasjonsaktivismen verdt null og niks.

  I forbindelse med saken: #OceanViking som er innleid av SOS MEDITERRANEE.


  Den italienske parlamentariker Matteo Salvini  @matteosalvinimi

  Han har noen betraktinger som er tatt opp i Parlamentet; Oversettelse ikke helt god.


  1. Handlingene taler for seg selv. Kommandanten avviste alle løsninger foreslått av ulike land. Det var klart at dette ikke var et skipsvrak, men en bevisst invasjon av feltet og et bevisst brudd på loven


  2. Sjefen for dette piratskipet er forbryteren som setter folks liv i fare, ikke ministeren

  3, Min stolthet som minister ("sequester" for noen) er at takket være kontroll over ulovlig innvandring har vi mer enn halvert dødsfallene i Middelhavet. Fans av #portiaperti har blod-gjennomvåt hender.


  Matteo Salvini

  @matteosalvinimi


  Så…. Vi får håpe at de Italienske myndigheter ikke tar arrest i skipet, og med tvangssalg: til dekning for alle merkostnader Migrant-invasjonen via det norske skipet har medført det Italienske samfunn.

  Følg med:  Når det gjelder SOS MEDITERRANEE, Suisse, - økonomi, - og alle innsamlere skal vi se på dette ved neste innlegg. Det er pengene det gjelder.

 • GJ ZwartGJ Zwart Innlegg: 1

  Disse frivillige organisasjonene bidrar direkte i migrantstrømmen. Når penger kanaliseres til å plukke «skipbrudne» opp rett utenfor den afrikanske kysten, for så transportere dem til Europa, vil det oppmode mennesker til å fortsatt ta denne farefulle ruten. Hadde organisasjonene returnert disse til kysten dem kom fra, ville det være noe helt annet. Nå spiller dem på lag med menneskesmuglere, som setter sin lit til at dumme naive europeere hjelper dem over det siste hinderet. Og hva er så takken? Horder med banditter som voldtar, stjeler, myrder og ødelegger. Det er et bittelite fåtall som er barnefamilier, de aller fleste er unge menn som skulle ha bygd sitt hjemland, men som i stedet legger ut på plyndringsferd etter vår velferd.

  Norge, og Europa forøvrig, er ikke verdens sosialkontor, og det er ingen menneskerett å få komme hit. Selvsagt skal vi hjelpe de som trenger beskyttelse, de som rømmer fra krig, men da må det være sanksjonerte myndigheter som velger ut hvem som får komme, etter et sett av nøye definerte kriterier. Straks behovet for beskyttelse opphever, må disse flytte hjem til sitt hjemland, for å bidra til å bygge det opp.

  i dag er det stort sett dem som har en god del ressurser som kommer. Det er dem som har råd til å betale menneskesmuglere. Ikke dem som har får frarøvet sin eiendom i krig, de som ble voldtatt, tatt til slave, myrdet. De som ble kastet fra høye hus for sin legning. De som ble brent for sin tro.

  Det er godt å hjelpe, og en plikt, men det er like mye en plikt å velge ut at dem som skal få hjelp. Det siste gjøres av FN. De som kommer rekende over havet, er ikke noe annet enn folk som presser seg med makt foran den ordentlige køen med mennesker som har RETT til å komme. Så skamme seg burde dem som hjelper menneskesmuglere. Dem er med på å gjøre det vanskelig for dem som står i kø for å få hjelp, og som faktisk trenger det.

 • Arild NålbyArild Nålby Innlegg: 9

  Regnskapets dag. Når man legger frem et regnskap for en bedrift, stiftelse eller en organisasjon, så gjelder det at det er oversiktlig, og slik at man følge bl.a. en pengestrøm. Imidlertid ser det ut til at SOS Méditerranée er gruppert opp så uoversiktlig, kanskje for hvert land, at dette ikke er gjennomførbart å få en slags kontroll på midlene, - kommet inn og brukt.

  1)     Tysklands menigheter (som største innsamler) hovedsponsor, Ikke regnskap. Gadd vite hvor mye innsamlet og hvordan dette ble ført videre.

  2)     Frankrike – finner ikke regnskap. Innsamling antas.

  3)     Italia - finner ikke regnskap. Men tror neppe på innsamlinger der, bortsett fra Vatikanet?

  4)     Sveits – Her finnes det et regnskap som er lagt ut, men det finnes «bare småpenger her» i forhold til drift av de som deltar i prosjektet; leger, mannskap og drift av Ocean Viking. Og revisjon som er gjennomført gjelder for en liten frivillig organisasjon, hvilket kommer frem av rapport. Jfr.:

  5)     For Spania ser jeg at det benyttet «Pay Pal» for inntekter, men eller om, hvor de er videreført fremgår ikke.

  6)     Når det drift av Supply-skipet Ocean Viking er det opplyst i PR- info hvor mye det koster å drifte skipet pr døgn, og heller ikke her finner man noe sannhetsgehalt om man går inn på rederiets regnskap for skipet, men her har vi ikke tall fra fjorårets eller årets regnskap.

   

  Å følge prosjektet SOS Méditerranée’s invitasjon for pengeinnsamling, og derav lage et budsjett som står i stil med deres ytte og planlagte oppgaver, er en umulighet i forhold til det avgitte regnskap for 2019. (Det siste året som er lagt frem av hovedkontoret, som er i Sveits, og uten at Sveits har noe med Middelhavet å gjøre)

  Det er en regel man må følge: Toppledere/ledelse som ikke sørger for tilfredsstillende rutiner, dokumentasjon, … mm, bedriver en risikosport der fallhøyden er stor.

  Betydningen og kostnader påført de enkelte Middelhavsland via denne virksomheten er ikke beregnet her, men det er enorme beløp.

  Nye veier for ulovlig Migrasjon. Koronakrisen stanset strømmen av migranter mot Europa. Nå har migrantstrømmen tatt seg opp igjen, men den er ikke som før. Frontex har månedlige oppdateringer; jfr Frontex regularly publishes updates provided by Member States and Schengen Associated Countries.


  Jeg leser Aftenposten: Tunisia er blitt en viktig brikke, og hele familier reiser

  Mens migrantene tidligere ble plukket opp fra sjøen like etter at de kom seg ut i internasjonalt farvann, er det nå mange som tar seg hele veien til Lampedusa, Italias sørligste øy.

  – Det er vanskelig å håndtere, sa Italias utenriksminister Luciana Lamorgese under en pressekonferanse 15. august ifølge Reuters. Hun mente tallene ikke var veldig høye, selv om de er mye høyere enn det man hadde i fjor, da hennes høyreorientert forgjenger Matteo Salvini strammet grepet– Vi må sette tallene i perspektiv. Tunisia er i en dyp økonomisk, sosial og politisk krise. Vi har sett at hele familier reiser for å nå Italias territorium, sa Lamorgese.

  EU gir nå cirka 10 millioner euro til Tunisia for å få dem til å stanse migrantstrømmen, melder TAP. Pengene kan Tunisia bruke til å kjøpe patruljebåter og utstyr. Men akkurat det er ikke gjort. Brukt til annet, og vil vel ha mer. Libya fikk tilskudd og brukte det til kystfartøy.

  Men igjen, hvorfor  reise i gummibåt når du kan ta ferje, bare husk på pass og søknad om opphold.

  Det er 3 fergeruter mellom Tunisia og Italia med 9 avganger ukentlig. Grandi Navi Veloci leverer 2 ruter, Tunis til Genoa seiler 2 avganger ukentlig & Tunis til Civitavecchia omkring 2 ganger ukentlig. Grimaldi Lines leverer 2 ruter, Tunis til Civitavecchia seiler 1 gang ukentlig & Tunis til Salerno omkring 2 ganger ukentlig. Tirrenia (CTN) leverer 1 rute, Tunis til Genoa som seiler 2 ganger ukentlig.

  Billig også:

  Civitavecchia - Porto Torres (Grimaldi Lines) £33 ·        Booked: Thursday, 20 August 2020 ·        Travel: Monday, 31 August 2020 (One Way) ·        1 Adults (Foot passenger)

  Kanskje SOS Méditerranée burde bruke penger på en fornuftig måte. Del ut ferjepenger.

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 24
  redigerte november 30

  Den store forskjellen på overfarten over Middelhavet og Atlanterhavet, er at på den andre siden av Atlanterhavet, ventet upløyd jord eller å arbeide for føda fra absolutt null, på annet vis. På den andre siden av Middelhavet, venter NAV!

  Jeg har sett bilder av utsultede ungeflokker i midt-vesten med skandinavisk opphav. De kom ikke til store leiligheter, betalt av staten, for å si det sånn. Min tippoldemor og tippoldefar gav mye av sine oppsparte midler for å finansiere amerikareisen for sine sønner. Deres barnebarn, mine besteforeldre, opplevde 30-tallets depresjon og 2. verdenskrig. Vi som ser Norge som en historisk størrelse, ser galskapen i å importere pøbel og kriminelle fra den islamske verden, for at disse skal okkupere store deler av østbyen i Oslo. Mormor og de åtte ungene i skogen, er nå blitt til Muhammed og de 13 ungene og fire konene, sentralt i dyreste Oslo. Det er en skam!

 • Lars MoanLars Moan Innlegg: 24

  Jeg vil understreke at jeg oppfatter Muhammed og de 13 ungene og fire konene som akkurat like verdifulle som mormor og de åtte ungene i skogen. Jeg oppfatter alle innvandrere til Norge som like bra mennesker som oss fastboende. Men det er prislappen jeg lar meg provosere av. Å ta i mot en busslass mindreårige flyktninger, har samme prislapp som hele helse- og sosialbudsjettet i et afrikansk land.

  Når Norge betaler 10 millioner kroner årlig, for at en kommune skal ta seg av "et barn" med kraftig skjeggvekst, samtidig som et spebarn i Afrika, ikke får de ti kronene han/hun trenger for å overleve, da blir jeg fortvilt! Den samme fortvilelsen føler jeg når jeg ser bilder fra USA, fra 30-tallets "norske" midt-vesten, med utsultede barn med filler på kroppen. Jeg reagerer på urettferdigheten! Det skal aldri koste 10 millioner pr år pr flyktning, å ta i mot flyktninger til Norge! Aldri! Det er vettløs pengebruk som ødelegger den gode hjelpen til flyktninger.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.