"det grøne skiftet" = dyrt for deg og meg

pillar5guripillar5guri Innlegg: 259

Det såkalla "grøne skiftet" med td vindturbiner, elektrifisering, store datasentre og batteriparkar betyr det same som feite subsidiar til snyltedyr, og høge straumprisar og høg nettleige til deg og meg. Dette i tillegg til øydelagd natur.

Lat oss få inn politikarar på Løvebakken som ser at å td oppgradera eksisterande vasskraftverk er fyrste vegen å gå. Vår reine og fine vasskraft har vore "grøn" i over 100 år sjølv om EU-byråkratiet meiner noko heilt anna.

Vern Kvernaland - Opprop.net

Nei til datasenter/industri på Kvernaland - Opprop.net

Innbyggere på Jæren er skeptiske til datasentre. Det bør flere være – Document v/ "Klima-Antiklimaks"-Kent A.

Facebook

«1

Kommentarer

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.