En etisk problemstilling

Dersom noen bryter norsk lov, og blir bøtelagt på bakgrunn av dette, er det riktig og greit at man slipper unna betalingen ved å bruke crowdfunding?

Saken:

  1. Byggherre starter utvendige byggetiltak uten å søke om tillatelse fra kommunen. Byggherre får byggestopp, og får muligheten til å søke uten at det skal bøtelegges. Byggherre søker, får tillatelse for byggingen, og fortsetter arbeidet sitt.
  2. Byggherre gjør så endringer han ikke har søkt om (Dette gjelder en bygning i byens gågate, så det er mange føringer rundt områdets felles estetikk). Han får nok en gang tilsnakk fra kommunens byggesaksbehandler og de ordner opp uten bøtelegging, med ny oppdatert søknad med de nye endringene. Han får godkjent disse.
  3. Byggherre gjør nye endringer uten å søke. Kommunen vedtar en mulkt på 50.000,- siden dette er et gjentakende problem og andre løsninger der skjønn er vist er gjennomført tidligere.
  4. Byggherre fremstiller saken i media slik at ingen skjønn er vist.
  5. Byggherres venner oppretter en crowdfunding der de fremstiller saken feilaktig, for å betale mulkten.

Taktikken ut mot media har vært å angripe kommunen for manglende bruk av skjønn i saken, som vekker følelser hos folk som ikke vet detaljene i saken. Så kommer venner av Byggherre med en crowdfunding der de fortsetter å fremstille saken som om at Byggherre aldri har gjort noe feil.


Det er ikke ulovlig å gjøre dette pr norsk lov, etter hva jeg kan se. Men er dette etisk forsvarlig, og burde det kanskje ha vært lover mot det?

Kommentarer

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.