Corona - nøkternhet eller overdrivelse??

Våre myndigheter (politikere og fagfolk innen helse) durer frem med sine tiltak - tiltroen til at såkalt full ned-stenging skal kunne "slå ned" corona-pandemien er enerådende. Den såkalte fulle nedstengning er jo ikke - og kan jo ikke være - fullstendig. Før eller siden vil matmangelen da melde seg, foruten at det vil komme en fullstendig ubalanse mellom kjøpekraft - og tilgjengelige varer og tjenester. Da vil hardhendt rasjonering måtte komme.

En lite kjent faktum er at i det aktuelle tidsrom (februar - desember) har flere eldre død av influensa enn av corona!

Derfor - før eller siden vil man måtte innrømme at politikken ikke er mulig å gjennomføre, og da står det to muligheter igjen;

Pandemien "brenner ut" - flokk-immunitet (kanskje uten at antall corona-døde blant eldre ikke vil nå opp til influensa-døde).

Vaksineringen blir så utbredt at kunstig flokk-immunitet etableres (dette heter ren flaks og det vil vi trenge).

Det er flere underlige avgjørelser under denne pandemien, i Norge var det inntil akkurat i dag, ikke prioritet å vaksinere første-linje tjenesten, dvs. helsepersonell.

I sum bygger det seg opp en tvil om våre myndigheter egentlig er oppgaven helt voksen.

«13456

Kommentarer

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.